Wykonanie budżetu państwa w 2011r.,cz.85/22-województwo pomorskie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: P/12/133/LGD
Data publikacji: 2012-06-25 10:07
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku

    80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 23/27

  • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

    80-810 Gdańsk, ul.Okopowa 21/27

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

    80-211 Gdańsk, u. Dębinki 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.