Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej

Nr ewidencyjny: P/14/043
Data publikacji: 2015-06-30 05:52
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie