Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych

Jednostka kontrolująca: Departament Zdrowia

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/060/KZD
Data publikacji: 2016-03-31 09:20
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

    00-950 Warszawa, ul. Pl. Bankowy 3/5

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

    00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3

  • Ministerstwo Zdrowia

    00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.