Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/094/LPO
Data publikacji: 2018-10-30 12:20
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WARSZAWA

 • URZĄD MIASTA GNIEZNA

  ul. Lecha 6, 62-200 GNIEZNO

 • URZĄD MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

  Ratuszowa 1, 62-300 WRZEŚNIA

 • URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA

  Al. Kościuszki 22, 64-000 KOŚCIAN

 • URZĄD MIEJSKI W KALISZU

  Główny Rynek 20, 62-800 KALISZ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie