Prawidłowość kontroli i skuteczność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/078/LWR
Data publikacji: 2019-09-09 07:03
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU

    ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 WROCŁAW

  • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA WROCŁAWIA

    ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław

Powrót

Przeczytaj treść ponownie