Działalność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, w tym realizacja Programu Wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/039/KPS
Data publikacji: 2021-04-28 16:09
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE

  ul. Czerniakowska 16, 00-701 WARSZAWA

 • INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN W WARSZAWIE

  ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 WARSZAWA

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WARSZAWA

 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA

  Plac Politechniki 1, 00-661 WARSZAWA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku skontrolowała 1754 podmioty.