Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Nr ewidencyjny: P/21/093
Data publikacji: 2022-02-14 12:47
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie