Funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/093/LWA
Data publikacji: 2022-02-14 12:47
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy na Szlaku im. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie

    Załusków 8, 96-521 Iłów

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4 w Warszawie

    ul. Dolna 19, 00-773 Warszawa

  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossie

    Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2023 roku 108 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 129 osób.