Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez otwartych organizowanych w miejscach publicznych na terenie Sandomierza

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: R/19/006/LKI
Data publikacji: 2020-09-17 14:14
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu

    27-600 Sandomierz, ul. A. Mickiewicza 30

  • Powiatowy Zarząd Dróg w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu

    27-650 Samborzec, Samborzec 199

  • Urząd Miejski w Sandomierzu

    27-600 Sandomierz, pl. Józefa Poniatowskiego 3

Powrót

Przeczytaj treść ponownie