Realizacja przez Prezydenta m.st. Warszawy zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Jednostka kontrolująca: Departament Infrastruktury

Nr ewidencyjny: R/20/004/KIN
Data publikacji: 2022-05-26 15:40
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

    plac Bankowy 3/5, 00-950 WARSZAWA, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku skontrolowała 1754 podmioty.