Przejdź do treści

Działalność spółek komunalnych miasta Chorzów

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: S/13/002/LKA
Data publikacji: 2013-08-21 15:44
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • ADM CHORZÓW SP. Z O.O. W CHORZOWIE
    ul. Chopina 10/2, 41-500 CHORZÓW
  • ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W CHORZOWIE
    ul. Katowicka 47, 41-500 CHORZÓW
  • URZĄD MIASTA W CHORZOWIE
    Rynek 1, 41-500 CHORZÓW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052