Prawidłowość gospodarowania i sprawowania nadzoru nad wybranymi zabytkami nieruchomymi przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

Nr ewidencyjny: S/20/002/LWA
Data publikacji: 2021-07-02 12:50
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Gminy Prażmów

    ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów

  • Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna

    ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin - Jeziorna

  • Urząd Miasta Milanówka

    ul. Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.