Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Nr ewidencyjny: P/12/081
Data publikacji: 2012-06-26 15:44
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.