Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Nr ewidencyjny: P/12/081
Data publikacji: 2012-06-26 15:44
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie