Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/081/LGD
Data publikacji: 2012-06-26 15:44
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komenda Portu Wojennego w Gdyni

    81-919 Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2022 roku NIK zidentyfikowała 9,2 mld zł wydane z naruszeniem prawa.