Wykonanie budżetu państwa w 2011 r. cz. 29 Obrona narodowa oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/081/LLO
Data publikacji: 2012-06-26 15:44
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • 32 Baza Lotnicza w Łasku

    98-100 Łask

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku skontrolowała 1558 podmiotów.