17 września - pamiętamy

Ochody 79. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski składa wieniec pod pomnikiem.

17 września to Dzień Sybiraka. Został ustanowiony dla uczczenia tysięcy Polaków wywiezionych na Wschód po zajęciu przez sowietów wschodniej części naszego kraju. W ZSRR znalazł się m. in. Białystok, Wilno, Brześć, Lwów. Stało się tak na mocy tajnego protokołu do umowy między hitlerowskimi Niemcami a ZSRR, podpisanego przez ministrów spraw zagranicznych Ribbentropa i Mołotowa. Pierwsze przesiedlenia rozpoczęły się już w październiku  1939 r.  Masowe wywózki w głąb ZSRR rozpoczęto w lutym 1940 r. Według różnych szacunków na nieludzka ziemię trafiło od 700 tysięcy nawet do miliona Polaków. Ich pamięci poświęcony jest warszawski pomnik. To kolejowy wagon, na którym znajdują się dziesiątki krzyży. Wśród nich są też żydowska macewa i nagrobek muzułmański. Na podkładach umieszczono nazwy pól bitewnych z września 39 roku, znajdujących się na wschodzie Polski oraz miejsc kaźni w ZSRR.  To właśnie przed tym pomnikiem 17 września odbywają się główne uroczystości poświęcone polskim ofiarom na Wschodzie.    

 Ochody 79. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 września 2018 14:05
Data publikacji:
17 września 2018 14:05
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
18 września 2018 08:27
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Data 17.IX na tle polskiej flagi. Obok zdjęcie Pomnika Poległych i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie

Przeczytaj treść ponownie