Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

99 lat Najwyższej Izby Kontroli

Logo NIK i napis 99 lat, w tle obraz przedstawiający siedzibę NIK

07 lutego 2018 08:00

7 lutego 1919 roku w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej utworzona została instytucja odpowiedzialna za nowoczesną kontrolę państwową. Kolejna rocznica powstania NIK stała się okazją do przypomnienia i promocji zasad, na straży których Izba stoi od 99 lat: uczciwego, przejrzystego i rzetelnego państwa, wykonującego sumiennie obowiązki na rzecz swoich obywateli. O misji i roli NIK w zmieniającej się rzeczywistości dyskutowali w dniu obchodów czterej dotychczasowi szefowie tej instytucji. Debata odbyła się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego – prezesa NIK w latach 1992-1995 i twórcy nowoczesnej ustawy o kontroli państwowej z 1994 roku.

Odradzające się po 123 latach zaborów państwo potrzebowało profesjonalnej i niezależnej instytucji, która stanie na straży publicznych pieniędzy. 7 lutego 1919 roku Józef Piłsudski w dekrecie wydanym na wniosek Rady Ministrów powołał do życia Najwyższą Izbę Kontroli Państwa (NIKP). Dokument został kontrasygnowany przez Prezydenta Ministrów Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ministra Skarbu Józefa Englicha. Jako pierwszy na czele Najwyższej Izby Kontroli Państwa stanął Józef Higersberger.
NIK z wielką pieczołowitością przechowuje pamięć o byłych prezesach i twórcach Izby. 99. rocznica powstania instytucji odpowiedzialnej za kontrolę państwową była okazją do złożenia kwiatów pod tablicami i pomnikami upamiętniającymi Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego oraz trzech wybitnych Prezesów NIK: Józefa Higersbergera, Waleriana Pańki i Lecha Kaczyńskiego. Na Cmentarzu Powązkowskim reprezentanci Izby z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim na czele złożyli także wieńce pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, wśród których zginęli trzej ważni urzędnicy związani z NIK: Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło i Sławomir Skrzypek.

Wartości, które stoją za tymi postaciami, stały się elementem etosu i tożsamości państwowych kontrolerów. Coroczne obchody są okazją do przypomnienia o zasadniczej misji urzędników dbających o tzw. grosz publiczny: niezłomnego stania na straży uczciwego oraz rzetelnego państwa i pilnowania, by to państwo sumiennie wykonywało obowiązki na rzecz swoich obywateli.

W ramach tegorocznych obchodów rocznicowych odbył się w NIK Panel Prezesów. O roli i misji Najwyższej Izby Kontroli w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości dyskutowali z obecnym szefem Izby Krzysztofem Kwiatkowskim poprzedni prezesi: Jacek Jezierski, Mirosław Sekuła i Janusz Wojciechowski. Spotkanie pn. „Najwyższa Izba Kontroli - rok przed stuleciem. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość” było okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku NIK, zaprezentowania obecnej działalności Izby oraz próby zarysowania kierunków, w jakich kontrola państwowa może z czasem zmierzać.

Debata o NIK

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Kategorie: poznaj NIK

Zdjęcia:

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski składa kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
Delegacja NIK oddaje hołd przed grobem Aleksandra Szczygło
Pismo okolicznościowe Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego przesłane do NIK z okazji 99 lecia...

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 06 lutego 2018 13:47
Data publikacji: 07 lutego 2018 08:00
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 08 lutego 2018 11:46
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052