99 lat Najwyższej Izby Kontroli

Odradzające się po 123 latach zaborów państwo potrzebowało profesjonalnej i niezależnej instytucji, która stanie na straży publicznych pieniędzy. 7 lutego 1919 roku Józef Piłsudski w dekrecie wydanym na wniosek Rady Ministrów powołał do życia Najwyższą Izbę Kontroli Państwa (NIKP). Dokument został kontrasygnowany przez Prezydenta Ministrów Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ministra Skarbu Józefa Englicha. Jako pierwszy na czele Najwyższej Izby Kontroli Państwa stanął Józef Higersberger.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski składa wieniec przez pomnikiem Józefa Piłsudskiego
Przedstawiciele kierownictwa NIK składają kwiaty pod pomnikiem Ignacego PaderewskiegoPrzedstawiciele kierownictwa NIK składają kwiaty pod popiersiem Józefa Higersbergera

NIK z wielką pieczołowitością przechowuje pamięć o byłych prezesach i twórcach Izby. 99. rocznica powstania instytucji odpowiedzialnej za kontrolę państwową była okazją do złożenia kwiatów pod tablicami i pomnikami upamiętniającymi Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego oraz trzech wybitnych Prezesów NIK: Józefa Higersbergera, Waleriana Pańki i Lecha Kaczyńskiego. Na Cmentarzu Powązkowskim reprezentanci Izby z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim na czele złożyli także wieńce pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, wśród których zginęli trzej ważni urzędnicy związani z NIK: Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło i Sławomir Skrzypek.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski składa wieniec na grobie Aleksandra SzczygłoPrzedstawiciele kierownictwa NIK składają kwiaty na grobie Józefa Higersbergera

Wartości, które stoją za tymi postaciami, stały się elementem etosu i tożsamości państwowych kontrolerów. Coroczne obchody są okazją do przypomnienia o zasadniczej misji urzędników dbających o tzw. grosz publiczny: niezłomnego stania na straży uczciwego oraz rzetelnego państwa i pilnowania, by to państwo sumiennie wykonywało obowiązki na rzecz swoich obywateli.

Prezesi NIK Krzysztof Kwiatkowski, Jacek Jezierski i Mirosław Sekuła w trakcie panelu z okazji 99-lecia NIK, obok prowadzący panel Filip Łobodziński

W ramach tegorocznych obchodów rocznicowych odbył się w NIK Panel Prezesów. O roli i misji Najwyższej Izby Kontroli w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości dyskutowali z obecnym szefem Izby Krzysztofem Kwiatkowskim poprzedni prezesi: Jacek Jezierski, Mirosław Sekuła i Janusz Wojciechowski. Spotkanie pn. „Najwyższa Izba Kontroli - rok przed stuleciem. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość” było okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku NIK, zaprezentowania obecnej działalności Izby oraz próby zarysowania kierunków, w jakich kontrola państwowa może z czasem zmierzać.

Debata o NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
06 lutego 2018 13:47
Data publikacji:
07 lutego 2018 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 kwietnia 2020 14:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo NIK i napis 99 lat, w tle obraz przedstawiający siedzibę NIK

Przeczytaj treść ponownie