Audytor ETO o problemach unijnego budżetu

Zmniejsza się liczba nieprawidłowości występujących przy realizacji budżetu UE. To zasługa m.in. coraz lepszej metodologii kontroli stosowanej przez audytorów, ujawniających problemy unijnego budżetu. Tak Jacek Uczkiewicz, były wiceprezes NIK, a obecnie członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, podsumował audyt budżetu UE za rok 2008.

W ocenie kontrolerów ETO z roku na rok systematycznie kurczą się obszary nieprawidłowości towarzyszące wykonywaniu budżetu unijnego. Po raz pierwszy Trybunał nie przedstawił zastrzeżeń do realizacji polityki rolnej w całości, a ograniczył się jedynie do wyrażenia zastrzeżeń dotyczących wydatków na rozwój obszarów wiejskich. Problemem pozostaje wciąż względnie duża liczba nieprawidłowości dotyczących realizacji polityki spójności, rozwoju i rozszerzenia oraz pomocy zewnętrznej. Warto jednak odnotować, że UE jest obecnie największym darczyńcą na świecie i liczba ewentualnych błędów wynika częściowo ze skali podejmowanych działań pomocowych.

Wiele nieprawidłowości powstających przy wydawaniu pieniędzy z funduszy unijnych ma źródło w skomplikowanych przepisach i procedurach. Kontrole ETO regularnie wykazują, że zarówno beneficjenci, jaki i urzędnicy źle interpretują unijne przepisy oraz instrukcje. Coraz silniejsza jest więc tendencja do uproszczenia prawa w tym zakresie. Część polityków domaga się wręcz osłabienia audytu i większej elastyczności unijnych instytucji. ETO stoi na stanowisku, że uproszczenie prawa wspólnotowego jest konieczne, ale nie zgadza się z rozluźnieniem kontroli.

W kontekście nowych wyzwań stojących przed całą Unią Europejską ETO kontynuuje prace nad doskonaleniem metodologii kontroli, proponuje decentralizację swoich struktur oraz wdraża pilotażowe projekty międzypaństwowych, koordynowanych kontroli. W przygotowaniu jest dokument, w którym kontrolerzy ETO przedstawią nowej Komisji Europejskiej największe problemy związane z audytem budżetu UE.

Przedstawiciel ETO zauważył, że wzrasta liczba Polaków w europejskich wydziałach audytorskich. Docenił także zaangażowanie NIK, która aktywnie współpracuje z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. - Takie działania są miarą odpowiedzialności za całą Wspólnotę - powiedział na koniec Jacek Uczkiewicz.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 stycznia 2010 16:05
Data publikacji:
16 listopada 2009 16:07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 lipca 2013 12:20
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie