Wizyta Audytora Generalnego Najwyższego Organu Kontroli Republiki Macedonii Północnej w NIK

W dniach 24-26 października wizytę w NIK złożył Audytor Generalny Macedonii Północnej, Maksim Acevski z delegacją, w składzie: Aleksandar Popovski, Sekretarz Generalny, Tanja Janevska, Doradca Audytora Generalnego i Sonja Kambovska, Doradca Audytora Generalnego. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy NIK z Urzędem Kontroli Państwowej Macedonii Północnej i uzgodnienie form przyszłej współpracy. Audytor Generalny Republiki Macedonii Północnej zaprosił NIK do przeprowadzenia przeglądu partnerskiego.

Porozumienie podpisane przez szefów NIK i NOK Macedonii Północnej jest podstawą do zacieśnienia współpracy zawodowej i technicznej, w celu: poprawy jakości zarządzania finansami publicznymi na bazie standardów INTOSAI i EUROSAI, rozwoju potencjału zawodowego kontrolerów, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz szkolenia zawodowe w celu wzmocnienia potencjału kontrolnego. Ponadto umowa przewiduje wymianę informacji i literatury fachowej związanej z działalnością NOK-ów, w tym rozwój standardów i metodologii kontroli.

Rozmowy w trakcie spotkania gości z NOK Macedonii Północnej z przedstawicielami NIK

Porozumienie odnosi się także do współpracy w zakresie postępu digitalizacji, poprzez innowacyjne podejście, narzędzia i nowoczesne techniki analizy danych w procedurze kontrolnej oraz podczas prezentacji wyników kontroli, tj. projektowanie wizualizacji, infografik, interaktywny dashboard.

Porozumienie przewiduje prowadzenie równoległych, skoordynowanych lub wspólnych kontroli w uzgodnionych obszarach wspólnego zainteresowania, w tym kontrole wdrażania celów zrównoważonego rozwoju ONZ, audyty IT, kontrole doraźne, śledcze (investigative), wykorzystanie do kontroli sztucznej inteligencji oraz kontrole w celu zapobiegania korupcji i oszustwom.

Podczas wizyty Prezesi obydwu instytucji sygnalizowali wolę prowadzenia kolejnych wspólnych kontroli dotyczących aktualnych problemów, takich, jak niedawno zakończona wspólna kontrola dochodów własnych samorządu terytorialnego oraz zapewnienia usług dla mieszkańców, której liderem był NOK Macedonii Północnej.

Goście z NOK Macedonii Północnej na pamiątkowym zdjęciu z przedstawicielami NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 października 2023 15:35
Data publikacji:
26 października 2023 15:35
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
26 października 2023 15:35
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Marian Banaś wymienia podpisane porozumienie z Audytorem Generalnym Macedonii Północnej, Maksim Acevski, obok flaga Macedonii Północnej i Polski

Przeczytaj treść ponownie