Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK Unii Europejskiej

Jednolity rynek cyfrowy jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Szacuje się, że jego realizacja może przyczynić się do powstania setek tysięcy nowych miejsc pracy. Komisja rozpoczęła realizację strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 r. Strategia obejmuje trzy cele, tzw. filary:

  1. lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów sprzedawanych przez internet (w jaki sposób cyfrowy świat w UE może sprawnie funkcjonować jako rynek zakupów i sprzedaży na równych zasadach dla wszystkich?);
  2. środowisko, w którym sieci i usługi cyfrowe mogą się rozwijać (opracowanie zasad, które odpowiadają prędkości rozwoju technologicznego i wspierają rozwój infrastruktury);
  3. cyfrowość jako siła napędowa wzrostu (zapewnienie, aby europejska gospodarka, przemysł i zatrudnienie w pełni czerpały korzyści z możliwości stwarzanych przez cyfryzację).

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podczas rozmowy z Prezesem Najwyższego Urzędu Kontroli Czech Miloslavem Kalą.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski podczas rozmowy z Prezesem Najwyższego Urzędu Kontroli Czech Miloslavem Kalą

Szczegółowo program będzie koncentrować się na zwiększeniu zdolności Europy w zakresie obliczeń wielkiej skali, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i zaufania, zaawansowanych umiejętności cyfrowych oraz wdrażaniu i optymalnym wykorzystaniu zdolności cyfrowych i interoperacyjności. 

Podczas warszawskiego spotkania Troiki zebrani byli zgodni, że na czerwcowym seminarium warto przedstawić wybrane elementy strategii cyfrowej.  Ważne też, aby szefowie NOK mogli określić obszary, w których unijne prawo dotyczące cyfryzacji może mieć wpływ na pracę ich instytucji oraz aby wskazali tematy wymagające audytu. Cenna będzie też wymiana doświadczeń z dotychczasowych kontroli wydatków na cyfryzację, dokonywanych przez administracje krajowe oraz unijnej centrali. Problemy te znajdą odzwierciedlenie w dyskusji na zebraniu Komitetu Kontaktowego w czerwcu w Warszawie.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalny  Państwowego Urzędu Kontroli Chorwacji Ivan Klešić.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski i Audytor Generalny Państwowego Urzędu Kontroli Chorwacji Ivan Klešić.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreślił chęć skorzystania z rad organizatorów poprzednich zebrań Komitetu Kontaktowego czyli ETO i NOK Chorwacji. Wyraził opinię, że NIK - jako organizator - nie traktuje zebrania Komitetu jako wyłącznie „swojej” inicjatywy, ale jako wspólne przedsięwzięcie z pozostałymi najwyższymi organami kontroli UE. Poinformował też, że Pani Tytti Yli-Viikari, Kontroler Generalna Finlandii, zgodziła się przewodniczyć seminarium, a jedną z sesji zebrania (tzw. sesja in-camera - z udziałem samych szefów NOK UE ) będzie moderował Pan Miroslav Kala, Prezes NOK Czech.

Komitet Kontaktowy (KK) to zgromadzenie prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), które ma na celu ułatwienie im współdziałania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń

na temat kontroli środków unijnych i innych kwestii związanych z UE. Działalność KK jest wspomagana przez stałych przedstawicieli NOK UE (tzw. łączników) oraz przez grupy robocze złożone z ekspertów reprezentujących zainteresowane NOK UE. Zebrania prezesów NOK-ów wchodzących w skład Komitetu Kontaktowego odbywają się raz w roku. W tym roku KK przewodniczy Najwyższa Izba Kontroli, dlatego też czerwcowe seminarium odbędzie się w Warszawie.

Troika to jeden z organów Komitetu, który wspiera go w realizowaniu jego misji i zapewnia skuteczną komunikację w okresach między jego zebraniami. Z reguły spotyka się i komunikuje na poziomie łączników czyli stałych przedstawicieli poszczególnych NOK-ów, którzy przygotowują tematy będące przedmiotem pracy Komitetu oraz utrzymują ze sobą stały kontakt roboczy w istotnych sprawach.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 marca 2019 13:15
Data publikacji:
08 marca 2019 13:15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 marca 2019 11:22
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja globu ziemskiego z połączeniami pomiędzy ważnymi miastami obok flaga Unii Europejskiej nad nią logo spotkania Komitetu Kontaktowego w Warszawie © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie