Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Debata o resocjalizacji [panel ekspertów]

Debata o resocjalizacji [panel ekspertów]

18 marca 2014 09:00

Rusza kontrola NIK dotycząca tematu readaptacji społecznej ludzi skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski oraz kontrolerzy NIK dyskutowali o tym problemie z wybitnymi ekspertami: prof. Beatą Pastwą-Wojciechowską oraz prof. Zbigniewem Izdebskim.

Przedstawicieli NIK interesowało szczególnie: 

  1. W jaki sposób w Polsce prowadzi się readaptację skazanych? Czy przyjęty model resocjalizacji jest skuteczny? Jak powinien wyglądać model skutecznej resocjalizacji i jakie powinny zostać podjęte działania, aby zbliżyć się do tego modelu?
  2. Jakie są propozycje działań resocjalizacyjnych w jednostkach penitencjarnych dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi (w tym seksualnymi), a także z uzależnionymi od środków odurzających i alkoholu? Jakie są lub mogą być podejmowane działania, aby takie osoby chciały uczestniczyć w grupach terapeutycznych lub leczyć się indywidualnie? Jak wyglądają rokowania odnośnie tych osób przy podejmowanych próbach readaptacji społecznej?
  3. W jaki sposób dyrektorzy jednostek penitencjarnych mogliby rozpoznawać, którzy ze skazanych nie rokują nadziei na resocjalizację i są zarazem na tyle niebezpieczni, że powstaje konieczność  umieszczenia ich w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym?
  4. Jak wygląda plan i program pracy ze skazanymi w tym ośrodku?
  5. Jak inne kraje radzą sobie z problemem osób z zaburzeniami psychicznymi (zwłaszcza w postaci zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych), które stwarzają zagrożenie dla społeczeństwa, a prowadzone dotychczas działania readaptacyjne nie przyniosły spodziewanego efektu?

Wypowiedzi uczestników panelu (dłuższe wypowiedzi w jakości HD poniżej)

Skuteczna resocjalizacja - panel ekspertów w NIK

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Pliki:

Kategorie: Służba Więzienna

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 13 marca 2014 10:12
Data publikacji: 18 marca 2014 09:00
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 18 marca 2014 12:44
Ostatnio zmieniał/a: Daniel Michalecki

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052