Debata o resocjalizacji [panel ekspertów]

Przedstawicieli NIK interesowało szczególnie: 

  1. W jaki sposób w Polsce prowadzi się readaptację skazanych? Czy przyjęty model resocjalizacji jest skuteczny? Jak powinien wyglądać model skutecznej resocjalizacji i jakie powinny zostać podjęte działania, aby zbliżyć się do tego modelu?
  2. Jakie są propozycje działań resocjalizacyjnych w jednostkach penitencjarnych dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi (w tym seksualnymi), a także z uzależnionymi od środków odurzających i alkoholu? Jakie są lub mogą być podejmowane działania, aby takie osoby chciały uczestniczyć w grupach terapeutycznych lub leczyć się indywidualnie? Jak wyglądają rokowania odnośnie tych osób przy podejmowanych próbach readaptacji społecznej?
  3. W jaki sposób dyrektorzy jednostek penitencjarnych mogliby rozpoznawać, którzy ze skazanych nie rokują nadziei na resocjalizację i są zarazem na tyle niebezpieczni, że powstaje konieczność  umieszczenia ich w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym?
  4. Jak wygląda plan i program pracy ze skazanymi w tym ośrodku?
  5. Jak inne kraje radzą sobie z problemem osób z zaburzeniami psychicznymi (zwłaszcza w postaci zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych), które stwarzają zagrożenie dla społeczeństwa, a prowadzone dotychczas działania readaptacyjne nie przyniosły spodziewanego efektu?

Wypowiedzi uczestników panelu (dłuższe wypowiedzi w jakości HD poniżej)

Skuteczna resocjalizacja - panel ekspertów w NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 marca 2014 10:12
Data publikacji:
18 marca 2014 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
18 marca 2014 12:44
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Debata o resocjalizacji [panel ekspertów] © sxc.hu

Przeczytaj treść ponownie