Deklaracja prorodzinna Grupy Wyszehradzkiej

Prezes NIK wziął udział w spotkaniu szefów najwyższych organów kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej. Rozmawiano  o działaniach na rzecz wsparcia finansowego rodzin oraz działaniach na rzecz poprawy wskaźników demograficznych. Prezes Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował wyniki kontroli Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce, opublikowane w 2015 r. W szczególności zwrócił uwagę na wnioski pokontrolone dotyczące chociażby opracowania założeń długofalowej i kompleksowej polityki państwa wobec rodziny, a także stworzenie ram rozliczania polityki prorodzinnej.

- Wymaga to odpowiedniego odzwierciedlenia w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz w strukturze układu zadaniowego budżetu państwa - mówił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Szef polskiej Izby dodał, że uzasadnione byłoby również wprowadzenie w Polsce, śladem Wielkiej Brytanii, rozwiązania polegającego na obowiązkowej weryfikacji wszystkich polityk rządowych i aktów prawnych z punktu widzenia ich oddziaływania na rodzinę a tym samym podporządkowanie całej polityki państwa dobru rodziny.

Przedstawiciele NOK-ów  państw Grupy Wyszehradzkiej ocenili, że aby sprostać wyzwaniom demograficznym, wynikającym z dramatycznego starzenia się społeczeństw regionu, należy użyć - jako narzędzia - polityki rodzinnej. Zadeklarowali przy tym, że ich kraje będą wzmacniać rządowe programy prorodzinne, a parlamenty V4 będą w pracy legislacyjnej traktować priorytetowo interesy i ochronę rodziny.

Pamiątkowe zdjęcie ze Szczytu Szefów NOK Grupy Wyszehradzkiej
Szczyt Szefów Najwyższych Organów Kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej

W wyniku dyskusji Prezes NIK wystąpił z inicjatywą zacieśnienia współpracy państw V4 w zakresie kontroli polityki prorodzinnej, co spotkało się z aprobatą pozostałych szefów NOK. W wyniku propozycji Krzysztofa Kwiatkowskiego podjęto wspólną deklarację, zgodnie z którą najwyższe ograny kontroli Polski, Czech, Słowacji i Węgier utworzą grupę roboczą ds. kontroli polityki prorodzinnej w państwach V4. Następnym krokiem będzie wspólna baza danych dotyczących tego tematu, czego ostatecznym celem będzie przeprowadzenie kontroli równoległej w tym zakresie w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Szefowie NOK Grupy Wyszehradzkiej
Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej Karol Mitrík, Wiceprezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech Zdeňka Horníková, Prezes Urzędu Kontroli Państwowej Węgier László Domokos, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

Prezes NIK zaprosił uczestników spotkania na kolejny szczyt NOK V4, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie i do kontynuowania rozmów na temat inicjatywy dotyczącej polityk prorodzinnych w naszym regionie.

Wsparcie rodziny jest w ostatnich latach jednym z kluczowych obszarów aktywności polskich władz publicznych. Intensyfikacja działań mających na celu zapewnienie dobrostanu rodziny ma uzasadnienie m.in. w pesymistycznych prognozach demograficznych przedstawianych w licznych raportach i opracowaniach instytucji rządowych i pozarządowych.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
31 maja 2019 15:57
Data publikacji:
03 czerwca 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 czerwca 2019 10:01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Deklaracja prorodzinna Grupy Wyszehradzkiej

Przeczytaj treść ponownie