Delegacja parlamentu Ukrainy w NIK

Celem wizyty przedstawicieli administracji Ukrainy jest przede wszystkim dokładne zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, z jej organizacją wewnętrzną i pozycją w polskim systemie konstytucyjnym. Goście poznają rolę Izby w okresie transformacji ustrojowej, a zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 

Delegacja parlamentu Ukrainy z wizytą w NIK

Podczas szeregu spotkań prezes NIK, dyrektorzy delegatur i departamentów wyjaśnią, jak w praktyce funkcjonuje niezależny, najwyższy organ kontroli. Kierownictwo NIK szczegółowo przedstawi międzynarodowe standardy działania oraz kwestię współpracy Izby z innymi organami państwa, m.in. z samorządami. Tematem seminarium będą też rezultaty prowadzonych przez NIK kontroli -  finansowe i prawne.

Doświadczenia zdobyte podczas wizyty studyjnej w NIK zostaną wykorzystane dla wzmocnienia kontrolnych funkcji parlamentu oraz umocnienia systemu niezależnego audytu środków publicznych na Ukrainie. Sukces pełnego wdrożenia przyjętej przez Radę Najwyższą Ukrainy w 2015 roku ustawy o Izbie Obrachunkowej Ukrainy będzie także sprzyjać jeszcze lepszej współpracy z NIK, realizowanej z sukcesem już dzisiaj przez wspólne kontrole oraz wspólne inicjatywy w instytucjach międzynarodowych.

Wizyta parlamentarzystów z Ukrainy jest kontynuacją wsparcia, jakiego już od kilku lat Najwyższa Izba Kontroli udziela ukraińskim reformom w postaci szkoleń, seminariów i wsparcia eksperckiego tak dla szeregu instytucji publicznych (Izba Obrachunkowa, Urząd Służby Cywilnej, Narodowa Akademia Służby Cywilnej, Agencja Przeciwdziałania Korupcji, Akademia Prokuratury), jak i organizacji pozarządowych (Maidan Monitoring, Otwarty Uniwersytet Majdanu). Wizyty i spotkania są jednocześnie okazją dla polskich audytorów do zapoznania się z wyzwaniami i zagrożeniami dla prawidłowego funkcjonowania państwa.

Deputowani Rady Najwyższej Ukrainy:Anton Herashchenko, Jaroslav Markevych, Wasilij Omelchenko oraz Valerii Patskan złożą wizytę także w polskim parlamencie, gdzie spotkają się z wicemarszałkiem Senatu, Adamem Bielanem, przewodniczącym, Wojciechem Szaramą, i członkami sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. Delegacja odwiedzi również prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i spotka się z jego wiceszefem, Dariuszem Gwizdałą. Delegacji parlamentarnej towarzyszą: Wołodymyr Baczynśki - zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce oraz dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Izby Obrachunkowej Ukrainy, pan Mihail Tolstanov.

Efektywność zewnętrznego audytu środków publicznych pozostaje kluczową kwestią dla osiągnięcia postępu w większości obszarów niedawno podpisanej umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia integracji, sprawnie działający organ kontroli  radykalnie przyczynia się do poprawy jakości zarządzania środkami publicznymi, w tym środkami pochodzącymi z funduszy unijnych - mówi prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, zapowiadając wizytę delegacji.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 lipca 2017 05:55
Data publikacji:
17 lipca 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 lipca 2017 12:26
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski

Przeczytaj treść ponownie