Smogowy raport NIK nie pozostawia wątpliwości: zanieczyszczone powietrze nie jest problemem jedynie tradycyjnie przemysłowych regionów Polski. Nie omija ono także np. Dolnego Śląska. Dlatego Delegatura NIK we Wrocławiu aktywnie włączyła się w zainicjowane przez Prezesa NIK działania na rzecz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Współpraca z Dolnośląskim Alarmem Smogowym przyniosła m.in. szereg spotkań z mieszkańcami i samorządowcami, które miały na celu przybliżenie wyników opublikowanej przez Izbę we wrześniu kontroli Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

Na Dolnym Śląsku problem zanieczyszczeń powietrza ma szczególne znaczenie. To tam znajduje się jedna z najbardziej zanieczyszczonych przez smog miejscowości w Polsce - Nowa Ruda. Jej mieszkańcy oddychają powietrzem, którego stan odpowiada wypalaniu blisko 8 tysięcy papierosów rocznie. Edukacyjny wymiar raportu NIK na temat Ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, obejmującego m.in. Nową Rudę, jest tam więc nie do przecenienia.

Z tego też powodu od początku roku Delegatura NIK we Wrocławiu prezentuje smogowy raport NIK, w tym także własne ustalenia, na szeregu spotkań w regionie. Do ogólnopolskiego raportu trafiły wrocławskie ustalenia m.in. z Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie. Poza tym Delegatura NIK we Wrocławiu w ramach kontroli Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami skontrolowała również Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędy Miejskie we Wrocławiu i w Legnicy.

Dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu Radosław Kujawiński prowadzi prezentacje sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Dzięki bezpośrednim spotkaniom ustalenia raportu mają szansę trafić do naprawdę dużej części mieszkańców Dolnego Śląska. Dotychczas raport oraz przygotowany przez NIK film zostały przedstawione m.in. na: 

  • sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
  • spotkaniu działającego przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego Zespołu roboczego do spraw jakości powietrza,    
  • posiedzeniu Komisji Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia,
  • spotkaniu z samorządowcami i mieszkańcami z Nowej Rudy, zorganizowanym przez Noworudzki Alarm Smogowy
  • konferencji naukowej dotyczącej transformacji energetycznej na Dolnym Śląsku.  

Dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu Radosław Kujawiński wygłasza prezentacje na jednym ze spotkań

Na każdym spotkaniu wyniki kontroli były przyjmowane z dużym zainteresowaniem, stanowiąc punkt wyjścia do dyskusji o aktualnych i planowanych przez dolnośląskie samorządy różnych szczebli działaniach  w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego w ramach szczytu klimatycznego COP24 oglądają film o problematyce walki ze smogiem przygotowany przez NIK, w kadrze Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

Cieszyć może odzew, z jakim ze strony samorządów spotkał się raport NIK. Samorządy stopniowo eliminują bowiem mankamenty, które wskazali kontrolerzy. I tak, np. Gmina Wrocław przeprowadza obecnie inwentaryzację źródeł ciepła. Na terenie Wrocławia wprowadzono również program osłonowy dla osób, które wymieniły źródła ciepła.

Podczas spotkań kontrolerskie spojrzenie Izby jest doskonale uzupełniane i rozwijane przez społeczne ujęcie kwestii walki ze smogiem prezentowane przez aktywistów Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Trzeba przy tym dostrzec, że obecnie sytuacja związana z aktywnością na rzecz ochrony powietrza jest niezwykle dynamiczna. Przykładowo, obecnie Nowa Ruda, jako jedyna miejscowość na Dolnym Śląsku, ma szansę na udział w ruszającym niebawem rządowym programie  „Stop smog”. Dolnośląskie samorządy prowadzą także antysmogowe działania edukacyjne, m.in. akcję „Małe kroki, wielkie zmiany” (UM Wrocławia).

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 marca 2019 16:00
Data publikacji:
13 marca 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 marca 2019 08:13
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo NIK w tle miasto pokryte smogiem przenikające się z kształtem kontynentu europejskiego © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie