Dobroczynność i biznes

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest jednym z tematów dyskusji podczas rozpoczynającego się właśnie XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Prezes NIK Marian Banaś wziął udział w panelu „Dobroczynność a biznes. Wielokierunkowy transfer wartości”. Rozmówcami byli też m.in. Marcin Iżycki - dyrektor Caritas Polska, s. Małgorzata Chmielewska - prezes katolickiej Wspólnoty Chleb Życia, dyrektor generalny Mastercard Bartosz Ziółkowski. Paneliści zastanawiali się, jak biznes może wspierać organizacje pomocowe, nie budząc jednocześnie kontrowersji i podejrzeń o zakamuflowany marketing.

Działalność instytucji charytatywnych opiera się w większości na zbieraniu różnorodnych datków, przede wszystkim finansowych. Dotacje pochodzą ze źródeł Unii Europejskiej, osób prywatnych, instytucji publicznych, samorządów, firm. Kontrowersje budzi ta ostatnia forma czyli finansowanie przez firmy. Działalność charytatywna przedsiębiorców określona jest w standardach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jej zwolennicy podkreślają przede wszystkim fakt, że firmy mają osobowość prawną, przez co uczestniczą w życiu obywateli a więc powinny dbać o swoje otoczenie. W ten sposób mogą też poprawić swoją reputację, a dzięki temu zwiększyć zyski. Jednocześnie zwolennicy takiej formy pomocy zauważają, że firma o rozwiniętej odpowiedzialności społecznej łatwiej przywiązuje wartościowych pracowników, lepiej ich motywuje i przyciąga młode talenty.

Prezes NIK Marian Banaś na panelu Forum Ekonomicznego w Krynicy

Przeciwnicy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) podkreślają, że firmy powinna się skupić przede wszystkim na zysku, a decyzje o sponsoringu mogą być subiektywne, bo organizacje nie mają doświadczenia w kierowaniu programami społecznymi. I co ważne społeczna odpowiedzialność biznesu często może być cyniczna i nieszczera.

O zjawisku społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiali w dniu otwarcia XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy uczestnicy panelu „Dobroczynność a biznes. Wielokierunkowy transfer wartości” z udziałem prezesa NIK Mariana Banasia. Rozmówcy panelu przygotowanego przez specjalistów Caritas Polska szukali odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. wpływu na firmy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zastanawiali się nad korzyściami, zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi, wynikającymi z tego rodzaju współpracy. Podejmowano także kwestie tego, jak dobroczynność firmy angażuje jej pracowników oraz czy sponsoring to dobroczynność, czy transfer wartości, czy korzyści.

Uczestnicy panelu stwierdzili, że jedno już w tej chwili jest pewne: polskie organizacje charytatywne mają wieloletnie doświadczenie we współpracy z partnerami biznesowymi oraz administracją publiczną i samorządową.

Według raportu „Kondycja organizacji pozarządowych 2018” przygotowanego przez Stowarzyszenie Klon Jawor badające organizacje pozarządowe, większość z nich otrzymuje od 10 do 100 tys. zł rocznie. Przekazanie środków pieniężnych organizacjom pozarządowym, przynosi również pozytywny efekt dla podmiotu finansującego, dlatego największe korporacje świata angażują się w globalne akcje pomocowe. Jedna z firm stworzyła np. program Pro Bono. Jego celem jest wykorzystanie umiejętności doradczych, podatkowych i audytorskich pracowników, na rzecz organizacji pozarządowych. Jednym z większych sukcesów projektu jest zniesienie podatku VAT w 2008 roku od darowizn żywności. Sama instytucja również odnosi pożytek z działalności charytatywnej. Zgodnie ze standardami CSR buduje w ten sposób pozytywny obraz marki, która zyskuje zaufanie lokalnej społeczności. Efekty przynosi też dla polityki wewnętrznej poprzez większe zadowolenie pracowników z firmy.

Zdjęcia z terenu Forum Ekonomicznego w Krynicy

Podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędą się łącznie trzy debaty przygotowane przez specjalistów Caritas Polska. Tematy będą dotyczyć przede wszystkim możliwości znajdowania pomocy dla najbardziej potrzebujących w czasach, kiedy coraz więcej osób takiej pomocy potrzebuje.

Forum Ekonomiczne w Krynicy jest największą konferencją w Europie Środkowo-Wschodniej - przyjeżdża ponad 4 tys. gości z Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych. O aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie rozmawiają szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów reprezentujących ponad 60 krajów. Tegoroczne XXIX Forum odbywa się pod hasłem ”Europa jutra. Silna, czyli jaka?”

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 września 2019 11:24
Data publikacji:
03 września 2019 17:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 września 2019 17:41
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Dobroczynność i biznes © Forum Ekonomiczne

Przeczytaj treść ponownie