Dzięki kontroli NIK Instytut Ochrony Środowiska odzyskał ponad milion zł

Podczas kontroli Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ) NIK zakwestionowała m.in. zawarcie trzech umów cywilnoprawnych z własnym pracownikiem, którym była ówczesna dyrektor tej instytucji. Trzy umowy na ponad milion złotych dotyczyły weryfikacji opracowanych przez nią samą uwag na temat środków ochrony roślin. Inspektorzy NIK zwrócili uwagę, że oceny takie powinny być wykonywane przez pracowników IOŚ w ramach ich służbowych obowiązków na podstawie umowy o pracę.

Ponadto kontrolerzy ustalili, że dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska zleciła kancelarii prawnej przygotowanie opinii mającej potwierdzić prawidłowość własnych działań. NIK uznała to postępowanie za niecelowe i niegospodarne, argumentując, że zamówienie opinii leżało w interesie dyrektor jako osoby fizycznej, a nie w interesie Instytutu.

W związku z tymi nieprawidłowościami Izba wezwała IOŚ do wystąpienia o zwrot ponad miliona złotych wypłaconych własnemu dyrektorowi na podstawie trzech umów cywilnoprawnych. Instytucja upoważniona została także do odzyskania kwoty wypłaconej kancelarii prawnej za opinię, która miała potwierdzić prawidłowość działania ówczesnej dyrektor.

Instytut Ochrony Środowiska poinformował NIK o odzyskaniu przez Instytut pełnej sumy wskazanej we wnioskach pokontrolnych. Na konto IOŚ wpłynęło z powrotem milion osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych.

W toku pozostaje postępowanie prokuratorskie, wszczęte w związku z ustaleniami NIK.

Zobacz wyniki kontroli NIK dotyczącej umów cywilnoprawnych zawieranych przez IOŚ >>>

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy jest nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska. Został powołany w celu opracowywania skutecznych metod dbania o środowisko, w związku z czym prowadzi prace badawcze i aplikacyjne. M.in. opracowuje podstawy strategii i polityki ekologicznej Polski oraz uczestniczy w kompleksowych badaniach środowiska, zwłaszcza procesów i skutków jego degradacji.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 maja 2017 08:52
Data publikacji:
11 maja 2017 08:52
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
12 maja 2017 11:10
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Dzięki kontroli NIK Instytut Ochrony Środowiska odzyskał ponad milion zł

Przeczytaj treść ponownie