Eksperci pomogą NIK w kontrolach dotyczących ochrony zwierząt

Do zadań Rady należy przede wszystkim wskazywanie najważniejszych problemów w dziedzinie ochrony zwierząt, opiniowanie tematów kontroli, udział w panelach ekspertów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i stowarzyszeniami zawodowymi. Rada może zasięgać porad ekspertów zewnętrznych, a także powoływać doraźne zespoły robocze.

Misja Rady do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt

Rada ds. ochrony zwierząt

- Chcemy wspierać kontrolerów naszą wiedzą, pokazując im te zagrożenia i nieprawidłowości, które zazwyczaj ciężko znaleźć w dokumentach - mówi Marta Lichnerowicz z Fundacji Dobrych Zwierząt. Oprócz niej do Rady weszli: Beata Krupianik , Magdalena Środa, Dorota Sumińska, Stanisław Tym, Sylwia Najsztub i Agnieszka Pawlus. Ze strony NIK skład uzupełniają: Ryszard Szyc, Magdalena Bratkowska, Grzegorz Brzostek, Hubert Cichocki, Katarzyna Papińska, Edyta Tuszyńska i Krzysztof Babicki. Na czele zespołu stoją wspólnie Anna Krzywicka oraz Karina Daniszewska-Schwerzler.

Grupa ds. Ochrony Zwierząt

Podczas inauguracyjnego spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane z planowaną na wiosnę pierwszą konferencją dotyczącą ochrony zwierząt. Ma być ich więcej. Rada chce bowiem nie tylko wspomagać NIK, ale także poprzez NIK docierać ze swoim przesłaniem do świadomości obywateli. A przesłanie to brzmi następująco: dobre i mądre podejście do zwierząt jest nie tylko moralne i buduje pełne ładu relacje człowieka z otoczeniem, ale także po prostu się opłaca i przynosi Skarbowi Państwa realne oszczędności.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 marca 2015 15:34
Data publikacji:
20 marca 2015 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 czerwca 2015 09:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie