Czysta energia, nieczyste reguły – debata u Prezydenta RP

Debata u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zgromadziła przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, samorządowców, obrońców środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się rozwojem energetyki wiatrowej. Wśród zaproszonych gości był Krzysztof Kwiatkowski.

Prezes NIK przedstawił wyniki niedawnej kontroli dotyczącej farm wiatrowych. Zdaniem Izby powstawały one często w warunkach konfliktu interesów, braku przejrzystości i zagrożenia korupcją. Niedookreślone prawodawstwo, a także niejednolita doktryna i orzecznictwo nie gwarantowały lokalizowania i budowy elektrowni wiatrowych w sposób bezpieczny dla środowiska i zarazem nieuciążliwy dla osób mieszkających w ich sąsiedztwie. W konsekwencji wiatraki stawiane były zbyt blisko ludzkich siedzib lub na gruntach rolnych najwyższej klasy. Zdarzało się też, że budowano je na obszarach chronionych.

Wyniki kontroli odbiły się szerokim echem w mediach. NIK zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Środowiska o podjęcie całego szeregu inicjatyw legislacyjnych, które uporządkowałyby prawo dotyczące farm wiatrowych. - Nie jesteśmy przeciwni rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce, ale jesteśmy za tym, żeby czysta energia była oparta na czystych regułach - podsumował stanowisko Izby Krzysztof Kwiatkowski.

Więcej o wynikach kontroli i wnioskach NIK dotyczących farm wiatrowych >>>

O problemach i doświadczeniach samorządowców z rozwojem odnawialnych źródeł energii i ochroną krajobrazu opowiedział Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - O tym, gdzie staną wiatraki, decydują dziś praktycznie wyłącznie gminy, możliwości samorządu wojewódzkiego są w tym przypadku iluzoryczne - przekonywał marszałek. Tymczasem zdaniem części uczestników dyskusji tylko planowanie na poziomie województwa może zapobiec bałaganowi i pomyłkom.Taka zmiana będzie wymagała korekty w obowiązujących przepisach.

Z kolei Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zwrócił uwagę na trudności związane z ochroną krajobrazów szczególnie cennych. - Firmy stawiające wiatraki chwalą się, że jako jedyne przeprowadzają audyt krajobrazu, pokazujący wpływ tych urządzeń na otoczenie. To dobra praktyka, jednak obecnie mimo zapewnień branży należy ona do wyjątków.

W towarzyszącej wystąpieniom debacie udział wzięli m.in.: przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Janusz Sepioł, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Wojciech Centarski oraz Krzysztof Worobiec ze Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”.

Spotkanie u Prezydenta RP odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”. Dyskusję poprowadził Olgierd Dziekoński.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 sierpnia 2014 12:15
Data publikacji:
28 sierpnia 2014 09:12
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
04 kwietnia 2020 00:57
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja: Masztu elektrowni wiatrowej, obok zdjęcie z debaty © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie