Szefowie INTOSAI, EUROSAI i ETO wezmą udział w obchodach 100-lecia NIK

Harib Saeed Al Amini jest Przewodniczącym Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) i jednocześnie prezesem Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z Polską łączą go ciepłe relacje. W 2012 roku odwiedził NIK.

Prezes Narodowego Urzędu Kontroli ZEA w Polsce >>

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Przewodniczący INTOSAI Harib Saeed Al Amini

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Przewodniczący INTOSAI Harib Saeed Al Amini

W tym czasie podpisana też została umowa o współpracy między Najwyższą Izbą Kontroli a Narodowym Urzędem Kontroli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obie instytucje współpracują blisko na szczeblu roboczym w INTOSAI (Komitet Sterujący Komisji ds. Standardów, Podkomisja ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej).

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Przewodniczący EUROSAI Seyit Ahmet Baş

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Przewodniczący EUROSAI Seyit Ahmet Baş

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Prezes ETO Klaus-Heiner Lehne
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Prezes ETO Klaus-Heiner Lehne

W trakcie spotkania Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli prezes Krzysztof Kwiatkowski odbył dwustronne konsultacje z Przewodniczącym INTOSAI. W ich rezultacie Harib Saeed Al Amini - stojący na czele największej na świecie organizacji kontrolerów państwowych - przyjął zaproszenie do udziału w obchodach 100-lecia powstania NIK. Wcześniej zaproszenie na jubileusz przyjęli: przewodniczący EUROSAI Seyit Ahmet Baş oraz prezes ETO Klaus-Heiner Lehne.

Rocznica utworzenia NIK przypada 7 lutego 2019 r.

 

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
30 listopada 2018 14:18
Data publikacji:
30 listopada 2018 14:18
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 grudnia 2018 12:00
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
logotypy NIK, ETO, EUROSAI i INTOSAI, poniżej mapa świata © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie