Prezes NIK gościem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prezes NIK podkreślał w swoich wystąpieniach, że jakość stanowionego prawa ma duże znaczenie przy realizacji określonych obowiązków, jednakże jeszcze większe znaczenie ma sposób korzystania z uprawnień wynikających z przepisów. Prezes Krzysztof Kwiatkowski zaznaczył, że stan rynku odpadów jest przedmiotem stałej uwagi Izby.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prezentuje jeden z raportów NIK

Od 1 lipca 2013 r., tj. od terminu zobowiązania gmin do uruchomienia nowego systemu gospodarowania odpadami, NIK przeprowadziła  trzy ogólnopolskie kontrole dotyczące tego problemu. Wyniki tych kontroli pokazały, że nieprawidłowości stwierdzone przez Izbę na początkowym etapie wprowadzania nowego systemu udało się gminom usunąć - ocenił prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Jednak do końca 2017 r. nie udało się osiągnąć zasadniczych celów reformy. Przede wszystkim problemem pozostają „dzikie wysypiska” - mimo wielu działań, wciąż do końca nie wyeliminowano bowiem nieszczelności systemu gospodarowania odpadami. Innym z wielu problemów, na które wskazał prezes NIK jest brak zbilansowania przychodów i kosztów funkcjonowania systemu. Stwierdzono przypadki nieustalenia przez gminy należnych opłat dla właścicieli nieruchomości, jak i opieszałość w ich egzekwowaniu.

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o włączenie do obliczania poziomów recyklingu odpadów komunalnych, zbieranych w prywatnych punktach skupu. Sukcesem NIK jest, że wniosek ten został uwzględniony, i w tym roku dane te są już włączane do ogólnych statystyk. 

Obrady Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wskazał też na dobre praktyki wynikające z przeprowadzonych kontroli. Przypomniał przede wszystkim wprowadzenie przez wszystkie skontrolowane gminy selektywnej zbiórki odpadów, utworzenie punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz promowanie prawidłowego gospodarowania odpadami.  

Uczestnicy Kongresu poruszyli także problem znaczenia dobrego prawa i jego egzekucji. W ocenie uczestników dyskusji w ostatnich latach tempo zmian prawa dotyczącego odpadów było zawrotne, a niektóre z nich budzą poważne zastrzeżenia. Przedsiębiorcy zauważyli, że brak stabilności prawnej uniemożliwia rozwój branży gospodarowania odpadami.

Poważnym problemem jest nieprzestrzeganie uchwalonego prawa i jego egzekwowania, co w konsekwencji prowadzi do powstawania ”szarej strefy”. Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego jakość stanowionego prawa ma duże znaczenie przy realizacji określonych obowiązków, jednakże jeszcze większe znaczenie ma sposób korzystania z uprawnień wynikających z przepisów oraz rzetelne i zgodne z prawem wypełnianie obowiązków. Patrząc z tej perspektywy, w początkowym okresie wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami stwierdzone przez NIK nieprawidłowości wynikały nie tylko z braku lub niedostatecznych działań gmin, ale również z czynników obiektywnych, w tym właśnie z uwarunkowań prawnych - mówił Prezes NIK.

Postulowane po pierwszej kontroli Izby zmiany zostały wprowadzone w życie. A kolejne dwie kontrole wykazały, że szereg stwierdzonych nieprawidłowości wynikał z nieegzekwowania, bądź z niedostatecznego egzekwowania możliwości jakie daje prawo - przypominał Krzysztof Kwiatkowski i zaznaczył, że działo się tak na każdym etapie procesu gospodarowania odpadami, kiedy to m.in. nie sporządzano, bądź nierzetelnie sporządzano w gminach analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Mogło to znacznie utrudniać lub wręcz uniemożliwiać prawidłowe szacowanie kosztów funkcjonowania systemu.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to jedno z najważniejszych miejsc wymiany doświadczeń  firm sektora MŚP w Europie. Zajmuje się możliwościami rozwoju i wyzwaniami tego sektora gospodarki. Do dyskusji zapraszane są najważniejsze osoby w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. Organizuje go Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Motywem przewodnim tegorocznego, 8. Kongresu  jest hasło ”Technologie, Człowiek, Odpowiedzialność”.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 października 2018 15:36
Data publikacji:
19 października 2018 15:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 października 2018 09:03
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przeczytaj treść ponownie