Europejskie NOK o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Kontrola zatrudniania osób niepełnosprawnych była jednym z tematów VII Kongresu EUROSAI w Krakowie. Wykonując rekomendacje Kongresu, NIK zainicjowała przeprowadzenie kontroli tego obszaru. W audycie bierze udział 13 państw, w tym NIK jako koordynator.

Międzynarodowa kontrola zweryfikuje m.in., czy realizacja programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest skuteczna (tzn. czy poziom zatrudnienia wzrasta). Kontrolerzy sprawdzą także, czy osobom niepełnosprawnym poszukującym pracy tworzy się możliwości doszkalania i czy z tych możliwości niepełnosprawni korzystają.

Państwa członkowskie EUROSAI stosują zbliżone instrumenty wspierające wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednak w zależności od kraju  zmieniają się proporcje pomiędzy udzielaną pomocą socjalną (np. finansową - w postaci zasiłków czy dodatków) a pomocą aktywizującą, wspierającą niepełnosprawnego w poszukiwaniu zatrudnienia (poprzez programy, kursy, szkolenia). W każdym z państw różna jest także liczba osób niepełnosprawnych objętych poszczególnymi rodzajami pomocy. Uzyskane z 13 krajów wyniki kontroli będą cennym źródłem informacji o skuteczności określonych form pomocy.

Wspólny raport z kontroli zostanie przedstawiony na VIII Kongresie EUROSAI w Lizbonie w czerwcu 2011 roku. Jego autorzy mają nadzieję, że zidentyfikuje on i upowszechni dobre praktyki, pomocne w realizacji programów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
20 września 2010 15:44
Data publikacji:
21 września 2010 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 czerwca 2020 11:25
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Zdjęcie ze spotkania uczestników kontroli międzynarodowej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Warszawie

Przeczytaj treść ponownie