EUROSAI i ECIIA podpisały umowę o współpracy

Podpisana umowa rozpoczyna proces synergii w europejskim obszarze kontroli sektora finansów publicznych. Oznacza to, że efekty wspólnego działania organów kontroli będą lepsze niż, gdyby organy te pracowały osobno.

Dokument jest efektem prac i negocjacji, które rozpoczęły się już w 2009 r. W wyniku wielu spotkań przedstawiciele EUROSAI i ECIIA określili obszary współdziałania, wskazali wspólne cele oraz nakreślili ramowe inicjatywy z zakresu kontroli wewnętrznej sektora publicznego. Porozumienie między EUROSAI i ECIIA określa wyraźnie owe cele i sfery zainteresowań w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej sektora finansów publicznych.

Prezes NIK Jacek Jezierski na ceremonii podpisania umowy o współpracy EUROSAI i ECIIA.   Szefowie EUROSAI i ECIIA - Jacek Jezierski i Phil Tarling przekazują sobie podpisaną umowę.

Obie strony chcą stworzyć dobre warunki do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy najwyższymi organami kontroli i audytorami wewnętrznymi, aby procesy te przebiegały możliwie szybko i skutecznie. EUROSAI i ECIIA chcą dzielić się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu praktyk i standardów w kontroli sektora publicznego. Ważne dla obu organizacji są także wzajemne konsultacje i wydawanie wspólnych stanowisk, w sytuacjach kiedy będzie to konieczne.

EUROSAI i ECIIA chcą osiągnąć wyznaczone cele m.in. dzięki udostępnianiu fachowych publikacji, narzędzi i wszelkich innych zasobów z zakresu kontroli wewnętrznej sektora publicznego. Obie organizacje będą wymieniały się informacjami na temat własnych przedsięwzięć w tym zakresie. Planowane są także wspólne seminaria, szkolenia, badania i publikacje.

Umowa podpisana w Rzymie wpisuje się w globalne schematy współpracy najwyższych organów kontroli, ponieważ już w 2007 r. Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), której regionalną grupą jest EUROSAI, podpisała pierwsze tego typu porozumienie z Instytutem Audytorów Wewnętrznych.

ECIIA - logoECIIA (The European Confederation of Institutes of Internal Auditing) jest konfederacją krajowych stowarzyszeń audytu wewnętrznego z krajów europejskiego obszaru gospodarczego - Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Skandynawii i basenu Morza Śródziemnego. ECIIA promuje profesjonalny audyt wewnętrzny. Strona internetowa ECIIA: www.eciia.eu

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 marca 2011 11:13
Data publikacji:
08 marca 2011 11:13
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:47
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie