EUROSAI na finiszu prac nad planem strategicznym

W połowie listopada Grupa zadaniowa ds. Strategii EUROSAI przekazała po raz kolejny do zaopiniowania członkom i obserwatorom Zarządu projekt planu strategicznego organizacji na lata 2011-2017.

Jakie cele wyznacza nowa strategia? EUROSAI chce ułatwić rozwój i umocnić potencjał swoich członków oraz promować wdrażanie Międzynarodowych Standardów Najwyższych Organów Kontroli. Organizacja stawia także na upowszechnianie wiedzy o kontroli państwowej oraz wymianę doświadczeń między poszczególnymi NOK, także w ramach INTOSAI oraz z partnerami zewnętrznymi.

Projekt proponuje także dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej EUROSAI. Powołuje zespoły, które będą bezpośrednio odpowiedzialne za realizacje poszczególnych celów. Takie rozwiązanie gwarantować ma szybkie przystąpienie do realizacji strategii bezpośrednio po jej przyjęciu przez Kongres.

Na początku 2011 r. Zarząd Europejskich Organizacji Najwyższych Organów Kontroli otrzyma do zatwierdzenia końcowy dokument. Nowa strategia zacznie funkcjonować na przełomie maja i czerwca, po oficjalnym przyjęciu jej przez najwyższą władzę organizacji - Kongres EUROSAI.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 listopada 2010 07:56
Data publikacji:
26 listopada 2010 07:56
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 12:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo EUROSAI w tle spotkanie grupy zadaniowej do spraw strategii EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie