Fundacja Le Jour Viendra (spadkobierca Fundacji Czartoryskich) skontrolowana dzięki polskiej NIK

Kontrola Fundacji Le Jour Viendra to ciąg dalszy sprawy sprzedaży kolekcji Czartoryskich. Przypomnijmy, znaczne środki z tej transakcji zostały wytransferowane z Fundacji Czartoryskich do Fundacji z siedzibą w Liechtensteinie. Prezes NIK w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej, zwrócił się do swojego odpowiednika w Najwyższym Urzędzie Kontroli Księstwa Liechtensteinu o rozważenie możliwości przeprowadzenia kontroli Fundacji Le Jour Viendra.

W odpowiedzi Najwyższy Urząd Kontroli Księstwa Liechtensteinu, poinformował prezesa NIK, że przekazał sprawę kontroli Fundacji do Ministra Sprawiedliwości Liechtensteinu. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości Liechtensteinu m.in. poinformowało, że Fundacja Le Jour Viendra podlega kontroli przez wykwalifikowany podmiot, wybrany przez Trybunał Sprawiedliwości Liechtensteinu, czyli Agencję Nadzoru Fundacji.

Agencja w piśmie z dnia 17 września br. przekazała jednak, że „sprawozdania opracowywane i dostarczane przez organy kontroli zajmujące się fundacjami, nadzorowane przez Agencję Nadzoru Fundacji, nie są upubliczniane oraz nie mogą być udostępniane instytucjom zagranicznym”.

Odpowiedź Najwyższego Urzędu Kontroli Księstwa Liechtensteinu w sprawie kontroli Fundacji Le Jour Viendra

Oprócz kroków międzynarodowych prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podejmował działania także w Polsce. Już w kwietniu br. na podstawie ustawy o NIK zlecił Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie Kontroli doraźnej.

Krajowa Administracja Skarbowa zawiadomiła prezesa NIK o wszczęciu kontroli w czerwcu 2018 r. Obecnie czekamy na informacje z wnioskami wynikającymi z jej przeprowadzenia.

Jednocześnie NIK wystąpiła do wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego o wyjaśnienia w sprawie sprawowanego przez nich nadzoru nad działalnością Fundacji XX Czartoryskich.

W piśmie z 20 sierpnia 2018 r. wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin, przekazał, że wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia o ewentualne orzeczenie niezgodności działania Fundacji XX. Czartoryskich z siedzibą w Krakowie z przepisami prawa i statutem, w zakresie przekazania środków zgromadzonych w czasie swojej działalności na rzecz fundacji Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie.

skan pisma z 20 sierpnia 2018 r. wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosława Sellina

Prezydent Krakowa wskazał, że zmiany w statucie Fundacji dokonane w 2017 roku nie budziły wątpliwości.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 października 2018 10:10
Data publikacji:
05 października 2018 11:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 października 2018 12:25
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Pisma w sprawie kontroli Fundacji Le Jour Viendra w tle obraz Dama z Gronostajem

Przeczytaj treść ponownie