Grupa EUROSAI ds. kontroli środowiskowych o Zielonej transformacji

Prezes NIK Marian Banaś przewodniczy 19-20 października br. w corocznym spotkaniu Grupy roboczej ds. kontroli środowiskowych EUROSAI.  Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Zielona transformacja (ang. Green transition).

Zielona transformacja (ang. Green transition) to przygotowany przez Unię Europejską wieloaspektowy plan działania nazywany także Zielonym Ładem (ang. Green deal). Jego celem jest uniknięcie katastrofy środowiska naturalnego spowodowanego działaniem człowieka oraz wyposażenie państw członkowskich UE w nowoczesne, zasobooszczędne i konkurencyjne rozwiązania w gospodarce.

Prezes NIK Marian Banaś otwiera coroczne spotkanie Grupy roboczej ds. kontroli środowiskowych EUROSAI
Prezes NIK Marian Banaś otwiera coroczne spotkanie Grupy roboczej ds. kontroli środowiskowych EUROSAI

Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln euro przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE.

Uczestnicy dzisiejszego spotkania, poza sesjami plenarnymi, biorą udział w pracach grup tematycznych: Energia, Klimat, Przemysł oraz Zielone finansowanie. Podczas konferencji mają okazję do wymiany doświadczeń z przeprowadzonych lub planowanych kontroli odnoszących się do działań związanych z Zielonym Ładem realizowanych przez poszczególne państwa. Podobne dyskusje niejednokrotnie skutkują decyzją o podjęciu wspólnego projektu audytowego, realizowanego przez kilka lub kilkanaście NOK-ów.

W ostatnich latach przykładem takiego przedsięwzięcia była europejska kontrola jakości powietrza a obecnie, trwająca kontrola międzynarodowa w zakresie odpadów plastikowych. Przypomnijmy, że Izba przewodniczy pracom Grupy roboczej ds. kontroli środowiskowych EUROSAI od czerwca 2020 r. Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii, spotkanie odbywa się trybie zdalnym, a bierze w nim udział blisko 100 osób reprezentujących kilkadziesiąt NOK-ów z całej Europy.

Prezes NIK Marian Banaś oraz przedstawiciele Departamentu Środowiska NIK  i Delegatury NIK w Krakowie
Prezes NIK Marian Banaś oraz przedstawiciele Departamentu Środowiska NIK i Delegatury NIK w Krakowie

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 października 2021 15:07
Data publikacji:
19 października 2021 15:07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 października 2021 15:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo grupy roboczej ds. kontroli środowiskowych EUROSAI i zdjęcie ze spotkania grupy © NIK, Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie