Historyczne porozumienie - NIK wesprze „Majdan Monitoring”

Stowarzyszenie 4 Czerwca współpracuje z Ukraińcami, którzy działają na rzecz demokratycznych reform. Głównym partnerem Stowarzyszenia jest organizacja pozarządowa Centrum Informacji „Majdan Monitoring”. Jej cele to m.in. wspieranie i obrona konstytucyjnych praw i wolności na Ukrainie, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i promowanie udziału obywateli w rządzeniu krajem.

NIK wesprze Majdan Monitoring

Materiały emisyjne dla dziennikarzy >>

NIK wesprze Majdan MonitoringPrzedstawiciele obu organizacji spotkali się w siedzibie NIK z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim. W trakcie spotkania podpisano trójstronne porozumienie o współpracy. Centrum Informacji "Majdan Monitoring” reprezentowała jego przewodnicząca Nataliya Zubar. W imieniu Stowarzyszenia 4 Czerwca porozumienie podpisał Mirosław Kopik. W spotkaniu wziął także udział Zbigniew Bujak, weteran walki o wolną i obywatelską Polskę.

Izba jest gotowa do zorganizowania w Polsce szkoleń dla przedstawicieli „Majdan Monitoring”, m. in. z kontroli finansów publicznych (w tym środków UE), z transparentnego tworzenia prawa oraz metod skutecznej komunikacji ze społeczeństwem i mediami. Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że to pierwsze tego typu porozumienie zawarte przez NIK.

Prezes przestawił również dotychczasowe projekty Izby na rzecz wsparcia ukraińskiej administracji publicznej. Chodzi m.in. o współpracę przy tworzeniu regulaminu ukraińskiej kancelarii prezesa rady ministrów, pomoc w przygotowaniu reform samorządowych oraz konsultacje przy nowej ustawie o służbie cywilnej. Izba wdraża także program staży dla najlepszych absolwentów ukraińskiej Krajowej Akademii Administracji Publicznej. Istotną częścią wsparcia dla Ukrainy jest współpraca z tamtejszą Izbą Obrachunkową.

Zobacz więcej:

Prezes NIK w Kijowie

Polska i Ukraina: kontrole dotyczące klęsk żywiołowych

Wsparcie dla Ukrainy

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 października 2014 13:33
Data publikacji:
17 października 2014 08:04
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 października 2014 08:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie