Historyczne spotkanie prezydium Zarządu EUROSAI w Polsce

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (ang. European Organisation of Supreme Audit Institutions - EUROSAI) zrzesza obecnie 50 członków, w tym Najwyższe Organy Kontroli (NOK) z 49 krajów oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. EUROSAI wspiera międzynarodowe kontrole równoległe, ujednolica metodykę kontroli, koordynuje współpracę z instytucjami międzynarodowymi oraz prowadzi działalność szkoleniową. W ramach Organizacji działają grupy robocze oraz zadaniowe skoncentrowane na konkretnych tematach:

  • Grupa Robocza ds. Technologii Informacyjnych, ustanowiona w 2002 r. - przewodniczący NIK.
  • Grupa Robocza ds. Kontroli Środowiska, ustanowiona w 1999 r. - przewodniczący NOK Estonia.
  • Grupa Robocza ds. Kontroli Funduszy na Zapobieganie i Usuwanie Skutków Katastrof, ustanowiona w 2014 r. (wcześniej zespół zadaniowy w 2008 r.) - przewodniczący NOK Ukraina.
  • Zespół Zadaniowy ds. Kontroli i Etyki, ustanowiona w 2011 r. - przewodniczący NOK Portugalii.
  • Zespół Zadaniowy ds. Kontroli Samorządów ustanowiona w 2016 r. - przewodniczący NOK Litwy.

Wszyscy członkowie EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli)

Wszyscy członkowie EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli)

EUROSAI co sześć lat opracowuje Plan Strategiczny, który ma usprawnić działanie Organizacji. Pomysł wyszedł od polskiej Najwyższej Izby Kontroli. To właśnie za naszego przewodnictwa w 2011 r. europejska społeczność kontrolerów przyjęła pierwszy taki dokument. Teraz NIK chce aktywnie zaangażować się w realizację kolejnego planu przyjętego przez ostatni Kongres EUROSAI. Zaangażowanie Polaków zostało niedawno docenione przez naszych partnerów - prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski został jednogłośnie wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego EUROSAI.

Ważnym krokiem w profesjonalizacji Organizacji jest pierwsze spotkanie prezydium jej Zarządu (do tej pory EUROSAI nie miał prezydium, na jego czele stał wyłącznie przewodniczący). Odbywa się ono z inicjatywy NIK w Krakowie. Przewodzący Organizacji Turcy, Czesi oraz Polacy chcą wypracować taktykę dla jak najlepszej realizacji Planu Strategicznego. Prezydium zajmie się m.in. podziałem celów i zadań wpisanych w Plan, zasadami partnerskiej komunikacji oraz współpracą z grupami roboczymi i zespołami zadaniowymi.

Po raz pierwszy w historii EUROSAI w sprawnej realizacji Planu Strategicznego pomoże Zespół Koordynujący. Obecnie składa się on z NIK, NOK Turcji, NOK Czech oraz NOK Hiszpanii (w roli obserwatora), ale w przyszłości ma być rozszerzony o przedstawicieli kolejnych państw. Szeroka formuła działania Zespołu Koordynującego pozwoli na szybkie i elastyczne posunięcia operacyjne. Zespół wraz z prezydium mają pełnić funkcję centrum decyzyjnego, dzięki któremu EUROSAI będzie jeszcze efektywniej realizować swoje zadania.

- Spotkanie nowo wybranego kierownictwa EUROSAI w Polsce to nie tylko zaszczyt goszczenia nowych władz, ale przede wszystkim realne narzędzie do planowania przez polski NIK aktywności całej europejskiej społeczności kontrolerów. Już nie zastanawiamy się, czy Polska ma wpływ na praktyczną działalność instytucji europejskich, lecz sami ją planujemy i organizujemy dla innych. Trzyosobowy  Zespół Koordynujący, którego polska NIK jest członkiem, przyjmie w Krakowie konkretny plan działań rozpisany na okresy jego realizacji. Współpraca naszych trzech krajów pokazuje, jak może wyglądać europejskie partnerstwo w praktyce - powiedział Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 lipca 2017 16:17
Data publikacji:
12 lipca 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 lipca 2017 09:16
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie