Hulajnogą z zasadami – nowe przepisy na wniosek NIK

Już 20 maja 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym – regulujące zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych na drogach. Kierujący hulajnogą korzystając z drogi dla rowerów i pieszych zobowiązany teraz będzie m.in. nie tylko zachować szczególną ostrożność, ale i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Nowe regulacje to realizacja wniosku de lege ferenda sformułowanego po kontroli wrocławskiej Delegatury NIK. Rozwiązują one wskazany przez NIK brak kompleksowych uregulowań prawnych w zakresie zasad i ograniczeń w korzystaniu z hulajnóg elektrycznych w przestrzeni publicznej.

Po przeprowadzonej w 2019 roku kontroli Funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego w dolnośląskich miastach na prawach powiatu, Delegatura NIK we Wrocławiu skierowała do Prezesa Rady Ministrów wniosek o zmianę w prawie – de lege ferenda - o uregulowanie statusu urządzeń transportu osobistego w tym zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych w przestrzeni publicznej.

Kontrolą objęto wówczas zarówno funkcjonowanie komunikacji miejskiej, jak i wykorzystanie w podróżach miejskich (lokalnych) alternatywnych ofert środków transportowych, takich jak rowery miejskie, a we Wrocławiu również hulajnóg elektrycznych. W wyniku kontroli ustalono, że wobec dynamicznego rozwoju prywatnych wypożyczalni oraz wzrostu liczby użytkowników elektrycznych hulajnóg, brakuje kompleksowych uregulowań prawnych w zakresie zasad i ograniczeń w korzystaniu z tego typu środków transportu w przestrzeni publicznej. Natomiast ich wprowadzenie konieczne jest w szczególności dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno użytkowników hulajnóg elektrycznych, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych.

W ślad za wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały przepisy określające status urządzeń transportu osobistego i hulajnóg elektrycznych oraz ich użytkowników, w tym w szczególności  części drogi przeznaczone do ruchu tych urządzeń, ich dopuszczalną prędkość oraz minimalny wiek osób poruszających przy ich użyciu. Tym samym obowiązujące od 20 maja 2021 r. zmiany Prawa o ruchu drogowym, wyczerpały realizację wniosku sformułowanego przez NIK.

Wszystkich użytkowników korzystających z tej formy transportu zachęcamy do szczegółowej analizy nowych regulacji, wskazujących m. in, że od 20 maja br. kierujący hulajnogą elektryczną:

  • jest zobowiązany, co do zasady, korzystać z drogi dla rowerów, ścieżki pieszo-rowerowej lub pasa ruchu dla rowerów z maksymalną prędkością 20 km/h;
  • powinien mieć co najmniej 10 lat, a osoba poniżej tego wieku może kierować tym urządzeniem wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej;
  • korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest zobowiązany zachować ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 maja 2021 13:39
Data publikacji:
20 maja 2021 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 maja 2021 16:05
Ostatnio zmieniał/a:
Marta Połczyńska
Kolaż zdjęć: Osoby na hulajnogach jadące po ścieżce rowerowej, obok zdjęcia różnych urządzeń transportu osobistego © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie