Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Jednym z największych problemów każdego organu kontroli państwowej jest to, na ile jego rekomendacje są wprowadzane w życie. Izba podejmuje cały szereg działań, by jej wnioski pokontrolne były skutecznie realizowane. Ostatecznie to jednak kontrolowane instytucje podejmują decyzję o wdrożeniu zaleceń publicznych audytorów. Podobnie jest w przypadku ETO (europejskiego odpowiednika NIK) i instytucji unijnych. Pojawia się więc pytanie, w jakim stopniu wnioski, zalecenia i rekomendacje publicznych organów kontroli są rzeczywiście realizowane?

Jacek Uczkiewicz o inicjatywie Parlamentu Europejskiego

Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Ostatnio z ciekawą inicjatywą wyszedł Parlament Europejski, który sam do siebie skierował wniosek, by w corocznym sprawozdaniu z działalności Komisji Europejskiej znalazł się dodatkowy rozdział - o tym, w jakim stopniu Komisja wykorzystała zalecenia ETO. - Ta inicjatywa może realnie poprawić skuteczność wdrażania rekomendacji audytorów Trybunału - komentuje wiceprezes NIK Jacek Uczkiewicz.

Czy polski parlament pójdzie tym śladem?

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 marca 2014 11:52
Data publikacji:
17 marca 2014 11:52
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
20 maja 2014 11:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Przeczytaj treść ponownie