Jak i za ile działają przedszkola [panel ekspertów]

Izba chce sprawdzić w gminach:

  • czy przestrzegane są zasady przyznawania i przekazywania środków budżetowych dla przedszkoli
  • czy środki są terminowo rzetelnie rozliczane
  • jak wygląda zarządzanie przyznawaniem i rozliczaniem środków (co robią władze gmin, aby osiągnąć optymalne rezultaty - kontrola zarządcza)

W przedszkolach kontrolerzy zbadają:

  • czy pieniądze publiczne były wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem
  • czy rzetelnie i terminowo rozliczano przekazane środki
  • jak wykonywano zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
  • jak nauczyciele wywiązują się z obowiązku przeprowadzania analizy gotowości wszystkich dzieci 5 i 6-letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • jaka jest wysokość opłat wnoszonych przez rodziców
  • jak wygląda  oferta edukacyjna każdego z przedszkoli

Kontrola zostanie przeprowadzona w 21 urzędach gmin i 42 przedszkolach (21 publicznych i 21 niepublicznych), na terenie siedmiu województw. NIK zleci właściwym kuratorom oświaty przeprowadzenia w przedszkolach publicznych i niepublicznych kontroli doraźnych - w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. Jest to niezbędne w celu zbadania czy  dyrektorzy przedszkoli prawidłowo organizują oddziały przedszkolne i czy poprawnie wdrażają podstawę programową.

Kontrola NIK zbiega się z wdrożeniem rządowego programu „Przedszkole za złotówkę”. Program miał jasne cele: wyrównać szanse edukacyjne dzieci i nie stygmatyzować ich ze względu na status materialny rodziców. - Docierają jednak do nas głosy, że praktyczne następstwa „Przedszkola za złotówkę” są różne - mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Dlatego chce, by sprawie przyjrzeli się kontrolerzy. Audyt poprzedzony został panelem ekspertów, podczas którego specjaliści dyskutowali o zaproponowanej przez Izbę metodyce kontroli.

NIK podejmie gorący temat edukacji w przedszkolach

Przedszkola

NIK zaprasza do współpracy kuratorów oświaty oraz izby skarbowe. Kontrola obejmie siedem województw. W każdym z nich badanie rozpocznie się od wybranych gmin. To właśnie gminy otrzymały ponad pół miliarda zł w ramach programu „Przedszkole za złotówkę”. - Chcemy nie tylko przyjrzeć się kwestiom finansowym, ale także sprawdzić jakość kształcenia maluchów - tłumaczy Alicja Szczepaniak, dyrektor gdańskiej delegatury NIK. I dodaje, że ta wiedza należy się rodzicom, którzy opłacają przedszkola swoimi podatkami.

Kontrolerzy z Gdańska jako pierwsi rozpoczęli audyt. Oni też skoordynują działania kolegów w całej Polsce. Końcowy raport zostanie przekazany do wiadomości publicznej na początku przyszłego roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 września 2013 09:01
Data publikacji:
27 września 2013 09:01
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
27 września 2013 13:49
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Jak i za ile działają przedszkola [panel ekspertów] © SXC

Przeczytaj treść ponownie