Jak kontrolować finanse samorządów [seminarium w NIK]

Pomysłodawcą współpracy organów kontroli w tym obszarze jest NOK Litwy. Szybko okazało się, że temat kontroli samorządowych budżetów budzi szczególne zainteresowanie w państwach środkowoeuropejskich i bałkańskich. W warszawskim seminarium bierze udział blisko 40 osób z 16 krajów. Obecny jest m.in. szef najwyższego organu kontroli Serbii Radoslav Sretenović. To pokazuje,  jak bardzo aktualny jest to temat w całym regionie.

Wojciech Misiąg o kontroli samorządów w Polsce

Jak kontrolować finanse samorządów

Transkrypcja

Samorząd terytorialny cieszy się w naszym kraju dużą niezależnością i odpowiada za znaczną część finansów publicznych. Ustawa o NIK z 1994 roku pozwoliła Izbie kontrolować te finanse, jednak z ważnym ograniczeniem. Kontrola może być prowadzona pod względem legalności, gospodarności i rzetelności, ale nie - jak ma to miejsce w przypadku administracji rządowej - celowości.

Co to oznacza w praktyce? Kontrolerzy nie mogą kwestionować niepotrzebnych i nietrafionych - w ich ocenie - inwestycji, jeśli tylko zostały one przeprowadzone zgodnie z prawem, gospodarnie i rzetelnie. Według części ekspertów to luka i być może należałoby wrócić do debaty o modelu kontroli samorządów (debata taka toczyła się w naszym kraju w latach dziewięćdziesiątych).

- Tym bardziej jesteśmy zainteresowani inicjatywą kontrolerów z Litwy - przyznaje prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Izba pomoże w jej promowaniu w Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, gdzie być może w przyszłości powstanie stała grupa zajmująca się tym tematem. Dziś różne kraje w różny sposób podchodzą do kontroli finansów samorządowych. Wymiana doświadczeń w tym zakresie leży w interesie wszystkich członków EUROSAI.

Seminarium potrwa do 7 października. Oprócz prezentacji i dyskusji organizatorzy zaplanowali wizytę studyjną w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i spotkanie ze Skarbnikiem Mirosławem Czekajem.

Korzystając z wizyty szefa serbskiego najwyższego organu kontroli Radoslava Sretenovića w Polsce, prezes Krzysztof Kwiatkowski odbył z nim dwustronną roboczą rozmowę.  Obie instytucje zamierzają w przyszłości ściślej współpracować i wymieniać doświadczenia, szczególnie w zakresie kontroli IT.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
06 października 2015 14:25
Data publikacji:
06 października 2015 14:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 października 2015 09:05
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Ilustracja: Zdjęcia kontrolerów uczestniczących w seminarium

Przeczytaj treść ponownie