Jakie wyzwania przed Niepodległą? Prezes NIK w gronie ekspertów forum ekonomicznego Welconomy

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski weźmie udział w najgorętszych debatach XXVI Forum Ekonomicznego w Toruniu - jednego z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Wśród ponad 2 tys. gości będą tam jak zawsze obecni najważniejsi polscy samorządowcy, politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Prezes NIK do debaty o największych problemach naszego kraju, został zaproszony w roli eksperta. Raporty Najwyższej Izby Kontroli pozostają od lat cenionym źródłem wiedzy dla uczestników toruńskiego forum ekonomicznego.

Hasło przewodnie tegorocznego Welconomy to: „Niepodległa - nowe wyzwania”. O kluczowych wyzwaniach stojących przed naszym krajem dyskutować będą m.in.: Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Michał Kleiber, były Minister Nauki i Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w debaty o zanieczyczeniu powietrza

Dyskusje prowadzone są w ramach 30 paneli tematycznych. Prezes NIK weźmie udział w najgorętszych debatach, m.in. w debacie poświęconej Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu (Tylko lotnisko przyszłości, czy może impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki?).

Zgodnie z koncepcją rządową Centralny Port Komunikacyjny ma być największym w Europie Środkowo-Wschodniej miejscem przesiadkowym i przeładunkowym, zapewniającym Polsce i państwom ościennym dogodne połączenia na Daleki Wschód i do Ameryki Północnej. Ambitna koncepcja zakłada integrację węzła lotniczego, kolejowego i drogowego.

NIK z bardzo dużą uwagą śledzi wszelkie doniesienia związane z tą inwestycją. Izba zwraca przede wszystkim uwagę, że złożoność i skala omawianego przedsięwzięcia, którego szacunkowa wartość już w pierwszym etapie przekracza 30 miliardów złotych, wymaga starannej i profesjonalnej realizacji projektu. Obawy budzi brak jednoznacznej odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy węzeł rzeczywiście stanie się centrum komunikacyjnym dla Europy Środkowo-Wschodniej?

Z opinii eksperckich wynika, że obecne huby lotnicze (Londyn, Frankfurt) będą przeciwdziałać utracie pasażerów na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Jednocześnie nasz narodowy przewoźnik (LOT) nie dysponuje tak liczną flotą powietrzną jak British Airways czy Lufthansa, które umożliwiają Niemcom i Brytyjczykom zapewnienie zarówno odpowiedniej siatki połączeń, jak i optymalnej częstotliwości lotów.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski udziela wywiadu w tle logo konferencji WelconomyObawy NIK budzą też koszty budowy CPK. Doświadczenia wielu dużych inwestorów  pokazują, że inwestycje te często pochłaniają znacznie więcej środków, niż założono w projekcie. Np. lotnisko w Berlinie kosztowało do tej pory (budowa wciąż trwa) ponadtrzykrotnie więcej od pierwotnych wyliczeń. Niepokoi także los krajowych lotnisk regionalnych, których możliwości nawet teraz nie są w pełni wykorzystywane. Pod znakiem zapytania - także w świetle kontroli NIK - są możliwości polskiego kolejnictwa. Tymczasem koncepcja CPK zakłada budowę kolei dużych prędkości oraz nawet 900 km nowych linii kolejowych.

Jednocześnie idea budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego to bardzo doniosłe i śmiałe przedsięwzięcie zakładające modernizację i dostosowanie do standardów obowiązujących w krajach wysokorozwiniętych. To prawdziwa rewolucja w polskim transporcie, poprawa obsługi obywateli w tej dziedzinie, tysiące dodatkowych miejsc pracy i realna szansa na rozwój wielu przedsiębiorstw. Dlatego NIK przygląda się temu projektowi ze szczególną uwagą.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski weźmie również udział w kluczowej debacie o przystąpieniu Polski do strefy euro oraz w dyskusji poświęconej innowacyjności dla zrównoważonego rozwoju.

Organizatorzy forum gospodarczego WELCONOMY stawiają sobie za cel wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu, promocję osiągnięć polskich przedsiębiorców za granicą oraz  walkę z wykluczeniem społecznym. Forum służy poszukiwaniu rozwiązań problemów politycznych i gospodarczych w kraju i na świecie. Szerokie grono ekspertów z kręgów naukowych, politycznych, biznesowych i dziennikarskich tworzy ramę dla wieloaspektowej dyskusji i wymiany poglądów.

W tym roku cztery ministerstwa objęły patronatem honorowym Welconomy: Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 marca 2019 02:50
Data publikacji:
18 marca 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
18 marca 2019 08:44
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Napis Weclonomy XXVI Forum Ekonomicznego w Toruniu w tle panorana Torunia i zdjęcie z obrad Forum © Welconomy

Przeczytaj treść ponownie