Jubileusz NIK – światowi liderzy kontroli państwowej uczczą stulecie Izby

7 lutego NIK będzie obchodziła setną rocznicę utworzenia. Zaproszenie do udziału w zaplanowanych uroczystościach przyjęli szefowie największych i najważniejszych organizacji zajmujących się kontrolą państwową. Obecni będą: przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) dr Harib Saeed Al Amini, przewodniczący Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI ) Seyit Ahmet Baş oraz prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) Klaus-Heiner Lehne.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Przewodniczący INTOSAI Harib Saeed Al Amini
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Przewodniczący INTOSAI Harib Saeed Al Amini

Prezes NIK i Przewodniczący EUROSAI Seyit Ahmet Baş
Prezes NIK i Przewodniczący EUROSAI Seyit Ahmet Baş

Prezes NIK i Prezes ETO Klaus-Heiner Lehne
Prezes NIK i Prezes ETO Klaus-Heiner Lehne

Na konferencji głos zabiorą również: Eugene Dodaro, Kontroler Generalny Stanów Zjednoczonych; Valerij Patskan, Przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy oraz Moloslav Kala, Prezes najwyższego organu Czech i wiceprzewodniczący EUROSAI.

Z każdą z tych organizacji NIK łączą nie tylko ciepłe relacje, ale przede wszystkim profesjonalna współpraca na szczeblu międzynarodowym. Dlatego goście wezmą udział w zorganizowanej na stulecie Izby konferencji pt.: Rola i wyzwania dla kontroli państwowej w nowoczesnym świecie. Oczekiwane jest ciekawe i twórcze zderzenie poglądów na funkcjonowanie instytucji kontroli w XXI wieku. To pierwszy przypadek w historii, by do Polski w jednym czasie przyjechali wszyscy najważniejsi liderzy kontroli państwowej na świecie.

Relacja z konferencji oraz opis uroczystości związanych z jubileuszem Najwyższej Izby Kontroli publikowane będą na stronie NIK.

Przewodniczący INTOSAI Harib Saeed Al AminiHarib Saeed Al Amini - jest Przewodniczącym Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) i jednocześnie prezesem Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Objął przewodnictwo w Zarządzie INTOSAI na lata 2016-2019 po XXII Kongresie w Abu Dhabi. Ma ponad 25 doświadczenia w służbie wojskowej. Darzy Polskę ciepłym stosunkiem. W dniach 16-18 kwietnia 2012 złożył po raz pierwszy wizytę w NIK.

Przewodniczący EUROSAI Seyit Ahmet BaşSeyit Ahmet Baş (ur. 1968) - jest Przewodniczącym EUROSAI i Prezesem Trybunału Obrachunkowego Turcji (od 2016 roku).  Z wykształcenia ekonomista. Zajmował m.in. stanowiska inspektora podatkowego w Ministerstwie Finansów, kierownika departamentu Administracji Skarbowej, doradcy Ministra Finansów i dyrektora Generalnej Dyrekcji Polityki Skarbowej. W latach 2011-2015 był przewodniczącym Agencji ds. Nadzoru Publicznego, Rachunkowości i Standardów Kontroli. Do 29 sierpnia 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza w Ministerstwie Finansów.

Prezes ETO Klaus-Heiner LehneKlaus-Heiner Lehne - został wybrany na stanowisko Prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 13 września 2016 roku. Urząd objął 1 października. Niemiecki polityk i prawnik, poseł do Parlamentu Europejskiego IV-VII kadencji. Studiował prawo, fizykę i filozofię. Od 1984 do 1992 był radnym Düsseldorfu. Następnie przez dwa lata sprawował z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej mandat posła do Bundestagu. W 1994 z listy CDU został wybrany deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Od tego czasu skutecznie ubiegał się o reelekcję w każdych kolejnych wyborach (w 1999, 2004 i 2009). Objął funkcję koordynatora grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Prawnej. Złożył mandat w 2014, na kilka miesięcy przed końcem kadencji, w związku z powołaniem w skład ETO.

Prezes NOK USA Gene L. DodaroGene L. Dodaro (ur. 1951) - jest ósmym Kontrolerem Generalnym USA, tj. szefem najwyższego organu kontroli Stanów Zjednoczonych. Nominowany na stanowisko przez Prezydenta Obamę w grudniu 2010 roku. W 1993 r. został Zastępcą Kontrolera Generalnego ds. rachunkowości i zarządzania informacją. Uczestniczył m.in. w wypracowaniu strategii umacniającej bezpieczeństwo systemów komputerowych we wszystkich jednostkach rządowych oraz kierował aktualizacją standardów kontroli wewnętrznej w rządzie federalnym.

Przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy Valerii PatskanValerii Patskan (ur. 1975) - od 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącego Izby Obrachunkowej Ukrainy. W 2012 r. został wybrany do Parlamentu, a od 25 grudnia 2012 r. do 27 listopada 2014 r. przewodniczył Komitetowi Rady Najwyższej Ukrainy podczas siódmej sesji dotyczącej praw człowieka, mniejszości narodowych i stosunków międzyetnicznych. Od 4 grudnia 2014 r. do 15 marca 2018 r. był Przewodniczącym Podkomisji ds. stosunków z Ukraińcami mieszkającymi za granicą. Z wykształcenia prawnik i ekonomista.

Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech Miloslav KalaMiloslav Kala (ur. 1963) - wiceprzewodniczący EUROSAI. Od 2013 r. Prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech, wcześniej zajmował tam stanowisko wiceprezesa. Był m.in.  członkiem Komisji Doradczej Czeskiej Agencji Konsolidacyjnej oraz członkiem zarządu Administracji Infrastruktury Kolejowej. W latach 2002-2008 Kala pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Mandatu i Immunitetu w czeskim parlamencie. Autor książek i fachowych artykułów. Z wykształcenia inżynier mechanik oraz specjalista od zarządzania kryzysowego.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 lutego 2019 22:17
Data publikacji:
04 lutego 2019 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 lutego 2019 10:28
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Logo obchodów rocznicy 100-lecia NIK, obok logo ETO, INTOSAI i EUROSAI, poniżej flagi USA, Czech i Ukrainy oraz napis 100-LECIE POWSTANIA NIK

Przeczytaj treść ponownie