Kierownictwo i pracownicy NIK żegnają Jana Olszewskiego

7 lutego 2019 r. odszedł mecenas Jan Olszewski, Premier Rzeczypospolitej Polskiej, legenda polskiego ruchu niepodległościowego.  W imieniu Kierownictwa i pracowników NIK, do księgi kondolencyjnej wyłożonej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wpisał się wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła.

Odszedł nie tylko jeden z wybitnych polityków odrodzonej Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim jeden z największych obrońców praw człowieka w czasach, gdy prawa te były przez ówczesną władzę łamane. Niezłomny adwokat działaczy opozycji demokratycznej w czasach PRL, przenikliwy umysł i wytrawny taktyk.

Żegnamy wielkiego patriotę, a zarazem człowieka bardzo ciepłego, umiejącego rozmawiać, słuchać i argumentować. Człowieka bezwzględnie wiernego zasadom, a przy tym niezależnego duchem. Człowieka, który rozumiał polską rację stanu.

Składamy hołd Jego pamięci, wierząc, że stanowi ona dziedzictwo Niepodległej.

Warta honorowa przy trumnie premiera Jana Olszewskiego

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 lutego 2019 16:41
Data publikacji:
15 lutego 2019 16:41
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 lutego 2019 21:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Warta honorowa przy trumnie premiera Jana Olszewskiego

Przeczytaj treść ponownie