Komisja Europejska wybrała NIK do szkolenia audytorów z Kosowa

NIK rozpoczyna projekt współpracy bliźniaczej z Narodowym Urzędem Kontroli Kosowa. Współpraca bliźniacza polega na przekazywaniu doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy odpowiadającymi sobie, „bliźniaczymi” instytucjami w krajach członkowskich i krajach objętych europejską pomocą rozwojową. Realizacja takich projektów finansowana jest przez Komisję Europejską. Rozpoczynający się właśnie projekt współpracy bliźniaczej dotyczyć będzie rozwoju potencjału zawodowego Narodowego Urzędu Kontroli Kosowa (KNAO) w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych.

Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani, przedstawiciel Biura Unii Europejskiej Riccardo Serri oraz Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

Współpracę, która  potrwa przez najbliższych sześć miesięcy,  rozpoczęła konferencja (tzw. kick-off conference) zorganizowana w siedzibie KNAO. Wzięli w niej udział m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wraz z delegacją, Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani, przedstawiciel Biura Unii Europejskiej Riccardo Serri oraz pracownicy KNAO zaangażowani w realizację projektu.

Audytor Generalny Kosowa podziękował Polakom za gotowość współpracy. Przyznał również, że NIK cieszy się doskonałą reputacją wśród kosowskich audytorów, m.in. za sprawą bliskich kontaktów z Najwyższym Organem Kontroli Albanii. Prezes NIK zapewnił o pełnym zaangażowaniu Izby w realizację rozpoczynającego się projektu. Zadeklarował również, że KNAO może liczyć na wsparcie polskich kontrolerów także w przyszłości.  O tym, jak ważne było to wydarzenia dla Kosowa, świadczy duża liczba dziennikarzy, którzy pojawili na konferencji otwierającej projekt współpracy bliźniaczej.

Przedstawiciele NIK prowadzą prezentację w NOK Kosowa

Podczas jednodniowej wizyty w Prisztinie prezes NIK odbył także spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Finansów Kosowa i uczestniczył w posiedzeniu parlamentarnej  Komisji Nadzoru Finansów Publicznych. Komisja ta jest najważniejszym partnerem KNAO.  Obie instytucje współpracują w celu wzmocnienia rozliczalności i kontroli oraz lepszego zarządzania pieniądzem publicznym.

Kontrola państwowa to kolejna dziedzina, w jakiej nasz kraj pomaga w Kosowie. Służą tam polscy policjanci, prokuratorzy, celnicy, pogranicznicy oraz żołnierze. Polska jest najliczniej  reprezentowana w EULEX, czyli działającej na miejscu policyjnej misji Unii Europejskiej. Z kolei Polski Kontyngent Wojskowy w Kosowie liczy ok. 260 żołnierzy. Prowadzi działania manewrowe, monitoruje przestrzeganie porozumień międzynarodowych, organizuje posterunki kontrolne w celu przeciwdziałania przestępczości, a także wspiera przekazywanie pomocy humanitarnej i monitoruje sytuację w strefie przygranicznej.

Projekt rozwoju potencjału zawodowego Narodowego Urzędu Kontroli Kosowa w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych.

Głównymi celami projektu są: przeprowadzenie analizy prawodawstwa Kosowa w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych, sprawdzenie wewnętrznych procedur KNAO i dokumentów kontrolnych wraz z propozycją ich nowelizacji oraz przeprowadzenie szkoleń poświęconych wdrożeniu nowych rozwiązań. Eksperci NIK będą uczestniczyli jako mentorzy we wszystkich fazach kontroli w trzech dużych przedsiębiorstwach publicznych. Do tych audytów KNAO przygotowuje się od kilku lat, zdobywając doświadczenie poprzez kontrolę mniejszych przedsiębiorstw. Przy realizacji projektu eksperci z NIK będą wspierani przez kontrolerów z Narodowego Urzędu Kontroli Zjednoczonego Królestwa (NAO UK), którzy prowadzili już w przeszłości podobne projekty w Kosowie.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 listopada 2017 02:05
Data publikacji:
19 listopada 2017 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 listopada 2017 09:21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Flagi UE, Polski i Kosowa, obok mapa Europy z oznaczoną Polską i Kosowem

Przeczytaj treść ponownie