Komunikat NIK

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie skierowała do organów ścigania zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych Wojewodów Zachodniopomorskich. W wyniku czynności kontrolnych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim stwierdzono działania mogące wypełniać znamiona przestępstw, które dotyczyły zawarcia umowy na organizację szpitala tymczasowego w obiekcie Netto Arena w Szczecinie mimo równoległego tworzenia miejsc dla chorych na Covid-19 w budynku „M” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM, w sytuacji gdy w województwie dostępna była wystarczająca liczba łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających leczenia na Covid-19.

Pomimo utworzenia szpitala tymczasowego w budynku „M”, nie odstąpiono od umowy na organizację szpitala tymczasowego w Netto Arena, co w konsekwencji spowodowało niecelowe i niegospodarne wydatkowanie środków na organizację i likwidację placówki w łącznej kwocie 29 162 184,61 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 grudnia 2023 13:59
Data publikacji:
05 grudnia 2023 13:59
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 grudnia 2023 13:59
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Siedziba NIK

Przeczytaj treść ponownie