Komunikat Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przygotowała – na podstawie kontroli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. w sprawie:

  • przekroczenia uprawnień i powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora NCBiR osobie innej, niż ta, którą wskazała komisja konkursowa;
  • ujawnienia notatki ze wstępnych ustaleń audytu wewnętrznego NCBiR, która dotyczyła jednego z procedowanych wniosków i obejmowała dane oraz fragmenty nagrań z panelu komisji oceny projektów;
  • przekroczenia uprawnień i podejmowania działań nakierowanych na zatrudnienie wskazanej osoby na stanowisko dyrektora NCBiR

Zawiadomienia przygotowane zostały w sprawie jak również w związku z działaniem konkretnych osób to jest: posła do parlamentu europejskiego oraz członka rady ministrów.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 listopada 2023 13:42
Data publikacji:
27 listopada 2023 13:42
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 listopada 2023 13:45
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Siedziba NIK

Przeczytaj treść ponownie