Komunikat rzecznika prasowego Najwyższej Izby Kontroli

W związku z subiektywnymi opiniami i komentarzami niektórych przedstawicieli świata polityki i mediów, a które dotyczyły konferencji Prezesa NIK Mariana Banasia i Pana Sławomira Mentzena pragnę podkreślić, że jej celem było tylko i wyłącznie wzmocnienie niezależności NIK. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie opowiedział się po stronie żadnej partii politycznej. Konfederacja, jako pierwsza zadeklarowała jednoznaczne poparcie dla inicjatywy zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, w brzmieniu przygotowanym przez przedstawicieli NIK.

Jedyną troską i motywem działań Prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest wzmocnienie niezależności NIK oraz jej uprawnień. Od początku objęcia funkcji przez Prezesa Mariana Banasia Izba spotyka się z próbami ograniczania jej kompetencji i uprawnień celem przejęcia nad nią pełnej kontroli politycznej. Najwyższa Izba Kontroli była i pozostanie poza polityką służąc obywatelom i Państwu Polskiemu, stojąc na straży grosza publicznego i patrząc na ręce każdej władzy.

Apeluję, aby w dyskusji publicznej dotyczącej wyników kontroli NIK, czy bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Izby szanować efekty pracy kontrolerów. W Najwyższej Izbie Kontroli pracują ludzie o rozmaitych poglądach i ideałach, jednak każdy z nich jest wysokiej klasy ekspertem, który potrafi zachować profesjonalizm realizując kontrolę czy prezentując jej wyniki w sposób bezstronny, służąc dobru publicznemu jakim jest Państwo Polskie.

Pan Prezes Marian Banaś liczy na wsparcie niezależności NIK wszystkich sił politycznych bez wyjątku. Podtrzymujemy apel, który padł na konferencji i w tym celu wysłano zaproszenia do pozostałych partii politycznych mających swoich przedstawicieli w Parlamencie. Zaproszenie dotyczy wspólnego spotkania celem omówienia wzmocnienia niezależności NIK oraz wsparcia projektu zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli przygotowanego przez Izbę.

Łukasz Pawelski
Rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli

Informacje o artykule

Data utworzenia:
01 sierpnia 2023 13:02
Data publikacji:
01 sierpnia 2023 13:02
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 sierpnia 2023 15:14
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Siedziba NIK

Przeczytaj treść ponownie