Kondolencje dla Meksyku

- Oby udało się uratować wszystkich tych, którzy wciąż pozostają pod gruzami zawalonych budynków. Mam też nadzieję, że ranni szybko wrócą do zdrowia - takie słowa skierował prezes NIK do Juana M. Portala, szefa najwyższego organu kontroli Meksyku.

NOK Meksyku jest Przewodniczącym Zarządu OLACEFS (Organizacji Najwyższych Organów Kontroli Ameryki Łacińskiej i Karaibów). NIK współpracuje z meksykańskimi kontrolerami w ramach EUROSAI przy organizacji wspólnych konferencji EUROSAI-OLACEFS. Współpraca odbywa się także w ramach INTOSAI (Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli). Obie instytucje były (a NIK wciąż jest) członkami Zarządu tej światowej organizacji skupiającej niemal wszystkie najwyższe organy kontroli.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 września 2017 09:41
Data publikacji:
21 września 2017 09:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 września 2017 11:05
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Flaga Meksyku z kirem

Przeczytaj treść ponownie