Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Kondolencje z NIK

Flaga USA z kirem

02 października 2017 18:10

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski złożył wyrazy współczucia szefowi Urzędu Rozliczalności Rządu Stanów Zjednoczonych panu Gene L. Dodaro, w związku z tragicznymi wydarzeniami w Las Vegas.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przekazał najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach zarówno w imieniu własnym jak i wszystkich pracowników NIK.

„Ogrom tragedii, która wydarzyła się w Las Vegas, kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych oraz setki rannych, przytłacza rozmiarem swojego barbarzyństwa. W tym wyjątkowym dniu łączymy się w bólu z całym narodem amerykańskim, a w szczególności z tymi, którzy w tym zamachu stracili swoich bliskich. W imieniu swoim oraz pracowników NIK przekazałem na ręce szefa amerykańskiego organu kontroli wyrazy współczucia i wsparcia oraz jednoznacznego sprzeciwu wobec tak odrażającego aktu bestialstwa” - poinformował Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Prezes NIK ściśle współpracuje z szefem GAO przede wszystkim w Zarządzie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI. NIK i GAO wspólnie publikują w oficjalnym magazynie organizacji tzw. INTOSAI Journal, pracują razem w Komitecie Sterującym Komisji INTOSAI ds. Standardów Zawodowych (PSC) i w podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej, której pracami steruje NIK. Przedstawiciel GAO zawsze był aktywnym członkiem kierowanego przez NIK zespołu międzynarodowego, zajmującego się aktualizacją Kodeksu Etyki INTOSAI.

NIK i GAO współpracują również w wielu grupach roboczych INTOSAI - m.in. ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, ds. kontroli IT czy ds. oceny skuteczności programów publicznych. Współpraca między polskim NIK a amerykańskim GAO od lat jest wzorem doskonałego współdziałania obu organizacji dla innych instytucji kontroli z uwagi na podobne usytuowanie (polski NIK przy Sejmie, GAO przy Kongresie USA), pomimo znacznej odległości geograficznej.

Urząd Rozliczalności Rządu USA (Government Accountability Office, GAO) jest niezależną, bezstronną agencją, pracującą na rzecz Kongresu Stanów Zjednoczonych. Często nazywana jest „nadzorem kongresowym” czy też „kongresowym psem obronnym” (congressional watchdog).

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 02 października 2017 17:10
Data publikacji: 02 października 2017 17:10
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 02 października 2017 18:34
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052